8003

Ανοίξτε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου (π.χ. το σημειωματάριο) και εισάγετε το κείμενο INFOlearn στην πρώτη γραμμή. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα test1.txt στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και κλείστε το αρχείο.

8009

Μετακινήστε τα αρχεία fileold.txt και fileold.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας στον υποφάκελο 2004. Επίσης μετακινήστε τα αρχεία filestart.txt και filenew.doc που βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας στον υποφάκελο 2005

8016

Από τον κάδο ανακύκλωσης επαναφέρετε το αρχείο filenew.doc.

8018

Εκτυπώστε το αρχείο ForPrint.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

8023

Δημιουργήστε μία συντόμευση του σκληρού δίσκου C:\ στην επιφάνεια εργασίας με όνομα myDriveC.

8026

Ανοίξτε την εφαρμογή Αριθμομηχανή.

8038

Μετακινήστε το τρέχον παράθυρο (χωρίς να αλλάξετε το μέγεθός του) έτσι ώστε να εμφανίζεται ολόκληρο στην οθόνη.

8047

Διαγράψτε όλα τα αρχεία ήχου από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8052

Κάντε εξαγωγή στην επιφάνεια εργασίας όλων των περιεχομένων του συμπιεσμένου αρχείου TEST4Udata.zip.

8061

Ποιό είναι το συνολικό μέγεθος της μνήμης RAM του υπολογιστή σας (με απόκλιση 10 ΜΒ);

8062

Ποιό είναι το μέγεθος της συνολικής μνήμης του υπολογιστή σας (φυσικής + page file) (με απόκλιση 3 ΜΒ);

8063

Εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου στο οποίο εμφανίζεται ο διαθέσιμος χώρος του σκληρού δίσκου 11111111111

8086

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν μετά την 11/10/11 και είναι τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8091

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν μετά την 11111111111, έχουν μέγεθος τουλάχιστον 10 kB, το όνομα του αρχείου αρχίζει από a και είναι τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8141

Δημιουργήστε μια συντόμευση του αρχείου ASEP.txt μέσα στον φάκελο myTests, με όνομα ASEP4U.

8142

Ποιό λειτουργικό σύστημα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε;

8146

Ανοίξτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, και επιλέξτε τα αρχεία Asus.txt, Google.txt και Test4U.txt.

8148

Φροντίστε το ύψος του παραθύρου του Σημειωματάριου να είναι σχεδόν ίσο με το ύψος του παραθύρου της Αριθμομηχανής.

8149

Ανοίξτε το σημειωματάριο και εισάγετε το κείμενο INFOlearn στην πρώτη γραμμή.

8172

Δημιουργήστε την παρακάτω δομή φακέλων στην επιφάνεια εργασίας:

 

8222

Φροντίστε να αποκρύπτεται αυτόματα η γραμμή εργασιών όταν δεν χρησιμοποιείται.

8361

Αντιγράψτε στο πρόχειρο τα περιεχόμενα της οθόνης ως εικόνα μόνο για το ενεργό παράθυρο.

10015

Η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος προηγείται της εγκατάστασης των εφαρμογών

10026

Ταξινομήστε από την μεγαλύτερη στην μικρότερη μονάδα χωρητικότητας.

10113

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + C τί κάνει;

10239

Ποιό εικονίδιο αντιστοιχεί σε σκληρό δίσκο;

10256

Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε το λογισμικό προστασίας από ιούς;

10994

Αντιστοιχίστε τις παρακάτω συσκευές αποθήκευσης

11642

Ποιό από τα προτεινόμενα, το οποίο δεν είναι συσκευή, χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα για την προσωρινή αποθήκευση μεγάλων σε μέγεθος αρχείων και φακέλων

11792

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες περιγράφει τον ποιο συνηθισμένο τρόπο μετάδοσης ενός ιού μέσα στον υπολογιστή;