8020

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει μία συντόμευση του σκληρού δίσκου C:\ με όνομα MyHardDisk. Διαγράψτε την συντόμευση.

8035

Ελαχιστοποιήστε το τρέχον παράθυρο.

8053

Κάντε εξαγωγή από το συμπιεσμένο αρχείο TEST4Udata.zip που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μόνο τα αρχεία file.gif και file.avi στον κατάλογο TEST4UFolderNew της επιφάνειας εργασίας.

8059

Πόσος είναι ο ελεύθερος χώρος στον δίσκο C:\;

8081

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο cv2.txt.

8100

Ορίστε τον χρόνο αναμονής της προφύλαξης οθόνης σε 7 λεπτά.

8151

Προσθέστε στην δεύτερη γραμμή το κείμενο test4u

Στη συνέχεια, αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.

8171

Δημιουργήστε την παρακάτω δομή φακέλων στην επιφάνεια εργασίας:

 

10012

Οι εφαρμογές είναι περισσότερες από τα λειτουργικά συστήματα;

10039

Με πόσα bit ισούται ένα Byte;

10047

Το B μας δείχνει..

10053

Για να δείτε τα περιεχόμενα της δισκέτας στο δεξί τμήμα της εξερεύνησης, πού πρέπει να κάνετε κλικ;

10064

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε ένα …

10069

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα στοιχεία είναι ταξινομημένα κατά

10082

Όταν σβήνετε ένα αρχείο από το usb (στικάκι) σας αυτό πηγαίνει στον κάδο ανακύκλωσης.

10102

Η εφαρμογή κειμένου Word αποθηκεύει συνήθως σε κατάληξη *.doc (ή *.docx)

10105

Εάν στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήσετε doc, τί αποτέλεσμα θα πάρετε;

10122

Έχετε επιλέξει τον φάκελο γραμματεία στην εικόνα Α. Για να επιλέξετε και τον φάκελο Εξετάσεις όπως στην εικόνα Β τί πρέπει να κάνετε;

10199

Με ποιό συνδυασμό πλήκτρων μπορούμε να διαπιστώσουμε αν κάποια εφαρμογή έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται;

10200

Με ποιό συνδυασμό πλήκτρων εναλλασσόμαστε μεταξύ των ανοικτών παραθύρων;

10214

Για να επικολλήσουμε δεδομένα από το πρόχειρο τί πρέπει να κάνουμε;

10227

Το εικονίδιο που βλέπετε αντιστοιχεί

10241

Συμπιέζουμε τα αρχεία για να πιάνουν λιγότερο χώρο στο δίσκο;

10284

Για να επικολλήσουμε κάτι που υπάρχει στο πρόχειρο τί κάνουμε;

10812

Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης λογισμικού προστασίας από ιούς σε ένα σύστημα

11650

Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκων;

11664

Στον υπολογιστή μας έχουμε συνδέσει δύο οθόνες. Η δεύτερη οθόνη είναι ήδη επιλεγμένη. Ενεργοποιήστε το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου ώστε να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας και στην πρώτη οθόνη.