1102

Αλλάξτε το ζουμ του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε 90%.

1106

Εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C9 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ώστε το αποτέλεσμα να είναι το άθροισμα της περιοχής κελιών C5:C8.

1109

Στο κελί C14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη πώληση για τον μήνα Ιανουάριο (περιοχή C5:C8).

1110

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί C15 η οποία να εμφανίζει τη λέξη DELLA αν το περιεχόμενο του κελιού C5 είναι ίσο με το περιεχόμενο του κελιού C14. Στην αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει την λέξη other.

1112

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, χωρίς δεκαδικά ψηφία, και σε περίπτωση που είναι αρνητικοί, να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, χωρίς πρόσημο.

1126

Αλλάξτε τον τύπο του υπάρχοντος γραφήματος στο τρέχον φύλλο εργασίας, σε γράφημα στηλών τμημάτων με τρισδιάστατη απεικόνιση (3Δ).

1139

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο το Microsoft Excel.

1154

Εισάγετε στο τρέχον λογιστικό φύλλο τα παρακάτω δεδομένα:

Κελί Α1: 10

Κελί Α2: 100

Κελί Α3: 333

Κελί Β1: kostas

Κελί Β2: stelios

Κελί Β3: despoina

1162

Μετονομάστε το φύλλο εργασίας Sheet3 σε SheetFor2004 και διαγράψτε το φύλλο εργασίας Sheet2.

1166

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: έντονη γραφή

Κελί Α2: πλάγια γραφή

Κελί Α3: υπογραμμισμένη γραφή

Κελί Α4: διπλά υπογραμμισμένη γραφή.

1168

Αντιγράψτε και επικολλήστε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:Α5 στα κελιά D7:D11.

1181

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε σαν προσανατολισμό σελίδας οριζόντιο και μέγεθος χαρτιού Letter.

1195

Επιλέξτε τις στήλες C, D, E, F και H.

1214

Με την λογική των κελιών A1:A2 αναπαράγετε τις ημερομηνίες μέχρι την ημερομηνία 1/1/2005.

1227

Εισάγετε στο κελί Α1 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Εισάγετε στο κελί Α2 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 4 ημέρες.

Εισάγετε στο κελί Α3 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 365 ημέρες.

1231

Εισάγετε στο κελί C5, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση date(), την ημερομηνία 9 Ιουνίου 1968.

1234

Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας σε 50% στο ύψος και 120% στο πλάτος σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της φωτογραφίας.

1236

Αντιγράψτε την περιοχή B4:E11 κελιών από το φύλλο εργασίας 2004 στην ίδια περιοχή κελιών του φύλλου εργασίας 2005.

1253

Αποκρύψτε την στήλη C.

1258

Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

1301

Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας computer και, χωρίς να μετακινήσετε το γράφημα, ελαττώστε το ύψος του ούτως ώστε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα της περιοχής κελιών B15:C15.

1304

Μορφοποιήστε με απλή συνεχόμενη γραμμή αυτόματου χρώματος όλα τα περιγράμματα της περιοχής κελιών Β5:J9.

1310

Εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον αριθμό καταχωρήσεων αριθμητικών πεδίων από την περιοχή κελιών C3:C110.

1671

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί G12 υπολογίστε τον μέσο όρο της περιοχής των κελιών G5 έως G10.

1909

Στο κελί P2 υπολογίστε το πηλίκο της διαίρεσης του κελιού O2 δια του κελιού O22 χρησιμοποιώντας απόλυτη αναφορά στο κατάλληλο κελί.

11042

Ποιό είναι το πρόβλημα με την επόμενη λίστα;

11044

Καλό είναι να εισάγουμε τον τύπο όπως στο κελί;

11407

Πως μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο της βοήθειας της εφαρμογής Microsoft Excel;

11773

Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...

12898

Κάντε κλικ στο κατάλληλο σημείο της φωτογραφίας για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης για το ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας.