7593

Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου μέσα από το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την στήλη Από στην τρέχουσα προβολή. Μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

10265

Αν δουλεύουμε μακριά από το γραφείο μας ο οικονoμικότερος τρόπος να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένο στο www (σαν το Yahoo Mail ή το Gmail)

10268

Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται στις διευθύνσεις email;

10270

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος και οικονομικός τρόπος για να στείλουμε κάποιο βιογραφικό μας σε εταιρεία του εξωτερικού;

10710

Μπορούμε να στείλουμε το βιογραφικό μας, το οποίο το έχουμε γράψει στο Word, σε email;

10828

Τι σημαίνει ο αριθμός δύο (2) δεξιά από τα εισερχόμενα;

10829

Τι σημαίνει ο αριθμός ένα (1) δεξιά από το πρόχειρο;

10836

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω εικονίδια ανάλογα με την λειτουργία τους.

10844

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε έχει ως θέμα του την προσφορά δωρεάν λογισμικού για την αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης με το internet. Το μήνυμα έχει ως επισυναπτόμενο ένα αρχείο με όνομα:Fasterinternet.exe. Ποια είναι η επόμενη σας κίνηση;

11414

Τι κάνει η ψηφιακή υπογραφή;

11658

Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);

11813

Για ποιον λόγο υπάρχει η ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

11817

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύει σχετικά με το ηλεκτρόνικο ταχυδρομείο (e-mail);

11819

Τι ισχύει όταν στέλνουμε και λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

11828

Σε τι διαφέρουν τα πεδία κοινοποίησης (Cc) και ιδιαίτερης κοινοποίησης (Bcc);

12640

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr τι δηλώνει το κείμενο test;

12645

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου user@infolearn.gr ποιο τμήμα της διεύθυνσης απεικονίζει το όνομα του διακομιστή (host);

12649

Με ποια ακολουθία εντολών μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια στήλη στο πλαίσιο προβολής των περιεχομένων των φακέλων αλληλογραφίας;

12659

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

12660

Ποια από τις προτεινόμενες είναι η σωστή ακολουθία για την εμφάνιση της γραμμής εργαλείων της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

13532

Έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε. Το μήνυμα αυτό σας προτρέπει να ακολουθήσετε έναν υπερσύνδεσμο και να καταχωρίσετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ώστε να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία. Τι είναι σωστό να κάνετε;

13533

Ποιοί από τους παράπανω τύπους αρχείων αν και επιτρέπεται να εισαχθούν ως συνημμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα το πιο πιθανό είναι το Outlook Express να μην επιτρέψει τη λήψη τους;