7523

Από τον φάκελο Πρόχειρα καταργήστε το συνημμένο αρχείο από το μήνυμα με θέμα Ασκήσεις και στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε το μήνυμα.

7524

Καταργήστε το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Ασκήσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα Στη συνέχεια αποστείλατε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr

7533

Στείλτε το μήνυμα με θέμα Νέες εξετάσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο

7534

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostas@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο Hello World

7535

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@myserver.gr με θέμα new test και κείμενο μηνύματος κατεβάστε τις νέες εκδόσεις

7536

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@myserver.gr με θέμα αποτελέσματα Α' τριμήνου και κείμενο μηνύματος Τελικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2004

7537

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα, με υψηλή προτεραιότητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με θέμα Επείγον!!! και κείμενο μηνύματος Επείγουσες ενέργειες

7538

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με θέμα image και συνημμένο το αρχείο image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας

7539

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε στον φάκελο Πρόχειρα ένα νέο μήνυμα με παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση kostas@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο μηνύματος Hello World. Στη συνέχεια κλείστε το μήνυμα.

7540

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με κοινοποίηση στον Κώστα Γουτούδη με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση

7541

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα προς την ομάδα επαφών INFOlearn με θέμα test και κυρίως κείμενο Η πρώτη άσκηση

7542

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση Το μήνυμα να έχει αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης.

7543

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση Η λέξη πρώτη να είναι με έντονη γραφή και η λέξη άσκηση με πλάγια γραφή.

7544

Απαντήστε στο μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο θα περάσω από τη σχολή στην αρχή του νέου μηνύματος.

7545

Απαντήστε σε όλους στο μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο θα περάσω από την σχολή στην αρχή του νέου μηνύματος.

7546

Απαντήστε στο μήνυμα με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο ευχαριστώ στην αρχή του νέου μηνύματος. Ορίστε σαν αποδέκτη ιδιαίτερης κοινοποίησης την Λαμπροπούλου Δέσποινα.

7547

Απαντήστε σε όλους στο μήνυμα με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο ευχαριστώ στην αρχή του νέου μηνύματος. Ορίστε σαν αποδέκτη κοινοποίησης την Λαμπροπούλου Δέσποινα.

7548

Προωθήστε το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στον Κώστα Γουτούδη εισάγοντας το κείμενο σου στέλνω και τα αρχεία στην αρχή του νέου μηνύματος.

7549

Προωθήστε το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στον Κώστα Γουτούδη, χωρίς όμως το συνημμένο αρχείο, εισάγοντας το κείμενο τα αρχεία τα έχω διαγράψει στην αρχή του νέου μηνύματος.

7557

Κάντε αποστολή και λήψη νέων μηνυμάτων (μην περιμένετε να τελειώσει η διαδικασία).

7562

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα insert file και σαν κείμενο μηνύματος εισάγετε το κείμενο από το αρχείο text.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας

7595

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kostas@myserver.gr και pavel@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο Hello World

7596

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση

7598

Δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με ιδιαίτερη κοινοποίηση στον Κώστα Γουτούδη με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση

10266

Το πιο πιθανό αν ανοίξουμε κάποιο συνημμένο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να γνωρίζουμε τον αποστολέα είναι…

10709

Στον φάκελο Εξερχόμενα στο Outlook Express ποια μηνύματα αποθηκεύονται;

10712

Μόλις παραλάβουν το παρακάτω μήνυμα οι δύο παραλήπτες…

10713

Πόσα από τα παρακάτω μηνύματα περιέχουν συνημμένα αρχεία;

10714

Μόλις ο παραλήπτης stelios@infolearn.gr παραλάβει το μήνυμα

10716

Ποια είναι η στήλη για τα συνημμένα;

10817

Πριν αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να…