2015

Μεταβείτε στην εγγραφή 147 και αλλάξτε την τιμή στο πεδίο ΌροιΕνοικίασης σε Σαββατοκύριακο και την τιμή στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη σε 4 (Στεργιοπούλου Δέσποινα). Αποθηκεύστε την εγγραφή και κλείστε την φόρμα.

2016

Δημιουργήστε μια νέα φόρμα, διάταξης στήλης, η οποία θα βασίζεται σε όλα τα πεδία του πίνακα Ταινίες. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την με όνομα ΦόρμαΤαινίες.

2018

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας (header) της ανοιχτής φόρμας σε Συνεργάτες από Φόρμα Πελατών και ρυθμίστε την γραμματοσειρά σε Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών με έντονη και πλάγια γραφή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2038

Διαγράψτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις

2041

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.

2078

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην εγγραφή 209. Μην κλείσετε την φόρμα.

2079

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην πρώτη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

2080

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην τελευταία εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

2081

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην επόμενη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

2082

Στην τρέχουσα φόρμα μεταβείτε στην προηγούμενη εγγραφή. Μην κλείσετε την φόρμα.

2083

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας καταχωρήστε μια νέα εγγραφή με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός: 888771

Περiγραφή: All Time Classic

Τιμή: 888772

Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

2084

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε και διαγράψτε την εγγραφή όπου το πεδίο Κωδικός έχει την τιμή 524. Μην κλείσετε την φόρμα.

2085

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε την εγγραφή που περιέχει στο πεδίο περιγραφή τη φράση 791XV Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή του πεδίου Τιμή από 50 σε 1024 Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

2086

Στην κεφαλίδα της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε μία ετικέτα με κείμενο Προϊόντα. Η ετικέτα αυτή να έχει γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 στιγμών, έντονη γραφή, χρώμα φόντου κόκκινο, χρώμα γραμματοσειράς/πρώτου πλάνου άσπρο και χρώμα περιγράμματος διαφανές. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2087

Στο Υποσέλιδο της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε δύο πλαίσια κειμένου όπου το ένα θα εμφανίζει την μικρότερη τιμή του πεδίου Τιμή των εγγραφών της φόρμας και το άλλο την μεγαλύτερη του πεδίου Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2088

Στο Υποσέλιδο της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε δύο πλαίσια κειμένου όπου το ένα θα εμφανίζει τον μέσο όρο του πεδίου Τιμή των εγγραφών της φόρμας και το άλλο το πλήθος των εγγραφών της φόρμας. Στο πλαίσιο κειμένου που εφανίζει τον μέσο όρο, ορίστε μορφή Σταθερή με δύο δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2182

Στην ανοιχτή φόρμα εμφανίστε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο σελίδας. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2183

Εισάγετε στην τρέχουσα φόρμα το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2789

Στην φόρμα Πελάτες3 υπάρχει ένα κουμπί με λεζάντα Κλείσιμο. Φροντίστε όταν ο χρήστης κάνει κλικ επάνω του να εκτελείται η μακροεντολή CloseForm

2809

Δημιουργήστε μία κενή φόρμα με όνομα StartForm. Προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Πελάτες, το οποίο όταν κάνει κλικ πάνω του ο χρήστης θα ανοίγει την φόρμα Πελάτες, εμφανίζοντας όλες τις εγγραφές. Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί με κείμενο Παραγγελίες το οποίο θα ανοίγει την φόρμα Παραγγελίες.

2839

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Έκθεση στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο θα ανοίγει την έκθεση R_Προϊόντα σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αποθηκεύστε την φόρμα.

2840

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Ερώτημα το οποίο θα εκτελεί το ερώτημα PhotosJPG. Αποθηκεύστε την φόρμα.