1244

Εφαρμόστε μορφοποίηση υπό όρους στην περιοχή κελιών C2:C21

Οι ομάδες οι οποίες έλαβαν έως και 30 βαθμούς να μορφοποιηθούν με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος. Όσες έλαβαν 31 και πάνω, να μορφοποιηθούν με γραμματοσειρά μπλε χρώματος.

1502

Μορφοποιήστε τα κελιά Β6:Ε9 έτσι ώστε να εμφανίζεται ο αριθμός με διαχωριστικό χιλιάδων, ένα δεκαδικό ακρίβεια, να ακολουθεί ένα κενό και μετά η λέξη Δραχμές

1503

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε η ημερομηνία να εμφανίζεται ως εξής:

ολογράφως η ημέρα, ένα κενό, ολογράφως ο μήνας, ένα κενό, το έτος με 4 ψηφία, μία κάθετος(/), η ημέρα του μήνα με δύο ψηφία

1504

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α100 έτσι ώστε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από μηδέν να εμφανίζεται με δύο δεκαδικά ακρίβεια και διαχωριστικό χιλιάδων. Αν είναι μικρότερος από μηδέν να εμφανίζεται με τρία δεκαδικά ακρίβεια και διαχωριστικό χιλιάδων χρώματος κόκκινο. Αν είναι μηδέν τότε να εμφανίζει την λεξη Μηδέν με χρώμα πράσινο. Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένη μορφοποίηση αριθμών.

1505

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α100 έτσι ώστε αν ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος με το μηδέν, τότε η γραμματοσειρά να είναι έντονη και πλάγια χρώματος μπλέ. Αν είναι μεταξύ 0 και 250 τότε το κελί να έχει κίτρινη σκίαση. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 250 τότε η σκίαση να είναι μπλε και η γραμματοσειρά έντονη και χρώματος κίτρινου.

1852

Στο τρέχον φύλλο, κάντε τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέψετε τα περιεχόμενα των κελιών D5:D24 από τύπους σε τιμές.

1863

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφοποίηση σε ολόκληρη την στήλη C έτσι ώστε όταν το πρώτο γράμμα της περιγραφής είναι μεγαλύτερο από το γράμμα m τα κελιά να εμφανιστούν με κίτρινη σκίαση ενώ όταν είναι μικρότερο τότε να εμφανιστούν με κόκκινη σκίαση.

1864

Εφαρμόστε στις ποσότητες τέτοια μορφή αριθμών, ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

Εάν είναι μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη μηδέν

Εάν είναι μεγαλύτερος από μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη συν ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το 6 θα γίνει συν 00006

Εάν είναι μικρότερος από το μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη πλην ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το -6 θα γίνει πλην 00006

1872

Εφαρμόστε σκίαση με χρώμα της επιλογής σας στα εξαρτημένα κελιά από το κελί D10

1873

Εφαρμόστε σκίαση με χρώμα της επιλογής σας στα προηγούμενα κελιά ως προς τον τύπο για το κελί D27

1875

Στην περιοχή κελιών F2:F201 αντιγράψτε τα Ονοματεπώνυμα των πελατών έτσι ώστε να μην είναι αποτέλεσμα κάποιας συνάρτησης.