1897

Αλλάξτε το γράφημα έτσι ώστε να είναι όμοιο με το γράφημα του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

1898

Εισάγετε τα δεδομένα από το αρχείο οριοθετημένο.txt του φακέλου IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας στο κελί A2. Tαξινομήστε κατά βαθμολογία με φθίνουσα ταξινόμηση την περιοχή Α2:Β12 και μορφοποιήστε υπό όρους την περιοχή Β3:Β12 σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοχής E3:F5.

1899

Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας μέσα στο υπάρχον βιβλίο το οποίο να είναι όμοιο με την φωτογραφία Άσκηση.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

1900

Δημιουργήσετε δύο νέα φύλλα εργασίας στο ήδη ανοιχτό βιβλίο εργασίας. Τα φύλλα εργασίας που θα δημιουργήσετε να είναι όμοια με τις φωτογραφίες Πίνακας.jpg και Σενάριο.jpg που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας.

1901

Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας εισάγετε τα δεδομένα του αρχείου cars.csv το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας και κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο τελικός πίνακας να είναι όμοιος με αυτόν της φωτογραφίας Εικόνα.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας.

1902

Στο ανοιχτό φύλλο εργασίας κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να είναι όμοιο με την φωτογραφία Εικόνα.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας.