Κωδικός ερώτησης: 1897 1/6
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το γράφημα έτσι ώστε να είναι όμοιο με το γράφημα του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016