6614

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της αναφοράς σε κατακόρυφο και εκτυπώστε τη.

6616

Αλλάξτε το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης σε Α4 στην ήδη ανοιχτή αναφορά και εκτυπώστε τη.

6617

Εκτυπώστε ολόκληρη την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6618

Εκτυπώστε μόνο την 1η σελίδα από την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6619

Εκτυπώστε μόνο την 5η σελίδα από την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6620

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 3, 4 και 5 από την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6625

Εκτυπώστε ολόκληρη την αναφορά R_Προϊόντα χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή στο αρχείο c:\test4u_printer\myprint5.prn

6641

Μια έκθεση είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προεπισκόπηση σελίδας.

12074

Αν θέλατε να εκτυπώσετε όλες τις εγγραφές μιας φόρμας σε τρία αντίτυπα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, ποιον από τους παρακάτω τρόπους θα επιλέγατε;

12075

Ποιός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να εκτυπώσουμε μια έκθεση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;

12076

Ποιός από τους παρακάτω τρόπους σας επιτρέπει να εκτυπώσετε δέκα(10) αντίγραφα μιας έκθεσης στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;