Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Show the previous page
answer1 Update a webpage
answer1 Show the initial web page
answer1 Cancel loading a web page.
Κωδικός ερώτησης: 10824 33/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What exactly is the use of the following icons?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


What exactly is the use of the following icons?