Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Show the previous page
answer1 Update a webpage
answer1 Show the initial web page
answer1 Cancel loading a web page.
Κωδικός ερώτησης: 10824 32/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What exactly is the use of the following icons?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11