Κωδικός ερώτησης: 1897 1/6
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το γράφημα έτσι ώστε να είναι όμοιο με το γράφημα του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Αλλάξτε το γράφημα έτσι ώστε να είναι όμοιο με το γράφημα του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.