2033

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων Αριθμό και μέγεθος πεδίου byte. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ όπου Άρρεν =1 και Θήλυ=2. Οι αριθμοί δεν θα εμφανίζονται. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2125

Δημιουργήστε μια έκθεση βασισμένη σε όλα τα πεδία του ερωτήματος r_orders ομαδοποιημένη με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, ενώ θα εμφανίζει το Μέγιστο αριθμό από το ΣύνολοΑξίας. Αποδεχθείτε όλες τις υπόλοιπες προκαθορισμένες επιλογές και αποθηκεύστε την έκθεση με το προτεινόμενο όνομα.

Τέλος, κλείστε την έκθεση.

2143

Δημιουργήστε μια σχέση μεταξύ του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Παραγγελίες με ενεργοποιημένη την ακεραιότητα αναφορών.

2162

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρκτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like.

2206

Στο πεδίο ΤΚ του πίνακα Πελάτες καταργήστε την μάσκα εισαγωγής και ορίστε την κατάλληλη ιδιότητα ώστε να απαιτείται η καταχώρηση δεδομένων σε αυτό το πεδίο. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2221

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα maxposotita το οποίο να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι max1

2230

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο δεν θα έχει προέλευση στοιχείου ελέγχου (Unbound)

2240

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα insert2 το οποίο θα προσθέτει μία νέα εγγραφή στον πίνακα Προϊόντα με τα παρακάτω δεδομένα (χρησιμοποιήστε την εντολή VALUES):

Κωδικός=1, Περιγραφή=myproduct, Τιμή=100

Εκτελέστε το ερώτημα.

2764

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή Βιβλίου εργασίας Excel (97-2003) και όνομα book1.xls

2802

Εισάγετε στον πίνακα Πελάτες ένα νέο πεδίο με όνομα email και τύπο υπερσύνδεση. Ορίστε επίσης τέτοια μορφοποίηση έτσι ώστε να εμφανίζονται τα δεδομένα πάντα με πεζούς χαρακτήρες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2803

Τροποποιήστε το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές στις οποίες η διαδρομή του αρχείου αρχίζει από C:\ Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε έναν νέο πίνακα με όνομα PhotosJPGonC

2810

Στην φόρμα Πελάτες αλλάξτε το κουμπί επιλογής σε πλαίσιο ελέγχου. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2828

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην βάση δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων.

Να μπορούμε δηλαδή να καταχωρήσουμε για κάθε μαθητή την ημερομηνία εξετάσεων για κάθε ενότητα.

Ένας μαθητής να μπορεί να δώσει πάνω από μία φορά εξετάσεις στην ίδια ενότητα.

Φροντίστε να μην επιτρέπεται ένας μαθητής να δίνει περισσότερες από μία φορές την ίδια ενότητα την ίδια μέρα.

Καταχωρίστε μία εξέταση για τον μαθητή Στέλιο Λαμπρόπουλο στην ενότητα Internet στις 20/5/2011 και μία εξέταση για τον μαθητή Κώστα Γουτούδη στην ενότητα Windows στις 22/03/2011.(οι ημερομηνίες είναι τυχαίες κάθε φορά και άρα δεν είναι ίδιες με αυτές του βίντεο)

2831

Δημιουργήστε μία έκθεση όμοια με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας, χρησιμοποιώντας το αρχείο Εισπράξεις.txt, που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο, ως συνδεδεμένο πίνακα.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

Αποθηκεύστε τη βάση.

10965

Για την καταχώρηση τηλεφώνων των πελατών, ποια δομή είναι η καλύτερη;