3026

Εισάγετε την εικόνα image.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο πάνω δεξί μέρος όλων των διαφανειών της παρουσίασης εκτός των διαφανειών τίτλου.

3031

Εφαρμόστε αυτόματη αρίθμηση σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

3032

Προσθέστε στο υποσέλιδο το κείμενο Microsoft Office σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

3061

Εισάγετε την ημερομηνία 14/12/2004 στο υποσέλιδο όλων των διαφανειών της παρουσίασης εκτός από την διαφάνεια τίτλου.

3072

Αλλάξτε στο υπόδειγμα διαφανειών το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 33 στιγμές και στο υπόδειγμα τίτλων το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 40 στιγμές.

3102

Προσθέστε στο υπόδειγμα διαφανειών μία γραμμή από την κάτω αριστερή γωνία έως την πάνω δεξιά γωνία πάχους 6 στιγμών και χρώματος κόκκινου.

3103

Εφαρμόστε αυτόματη ημερομηνία για όλες τις διαφάνειες και στη συνέχεια αυτόματη αρίθμηση μόνο στην πρώτη διαφάνεια.

10141

Είναι σωστότερη πρακτική η σχεδίαση και η μορφοποίηση των περιεχομένων μια παρουσίασης να γίνεται στο υπόδειγμα διαφανειών, και όχι σε κάθε διαφάνεια ξεχωριστά.