3005

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER. Στη συνέχεια εισάγετε την εικόνα image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates στην επιφάνεια εργασίας στην κάτω δεξιά γωνία.

3011

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.

3053

Προσαρμόστε στο 70% του αρχικού μεγέθους το γραφικό (φωτογραφία) που βρίσκεται στην διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000.

3095

Εισάγετε στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης το αυτόματο σχήμα Διπλωμένη γωνία (Folded Corner) το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Βασικά σχήματα (Basic Shapes).

3117

Εισάγετε στην διαφάνεια POWERPOINT 2000 από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Ταινία προς τα επάνω το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια και λάβαρα (Stars and Banners) πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.