3006

Αποθηκεύστε την ήδη ανοιχτή παρουσίαση σε μορφή rtf με όνομα forLinux.rtf στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3009

Αντιγράψτε την φωτογραφία από την διαφάνεια POWERPOINT 2000 στην διαφάνεια INTERNET EXPLORER χωρίς να αλλάξετε ούτε την θέση ούτε τις διαστάσεις της.

3011

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.

3022

Κάτω και δεξιά στην τρέχουσα διαφάνεια προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου με την φράση: Πωλήσεις 2002-2003. Φροντίστε το πλαίσιο κειμένου να μην επικαλύπτει το γράφημα.

3037

Εφαρμόστε στην τρέχουσα παρουσίαση ένα θέμα της αρεσκείας σας.

3039

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας σε Δύο Περιεχόμενα.

3050

Στοιχίστε στο μέσο καθέτως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3061

Εισάγετε την ημερομηνία 14/12/2004 στο υποσέλιδο όλων των διαφανειών της παρουσίασης εκτός από την διαφάνεια τίτλου.

3087

Εκτυπώστε από την τρέχουσα παρουσίαση μόνο την πρώτη διαφάνεια.

3109

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων στη 4η διαφάνεια (WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του).

3173

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας έτσι ώστε να έχει τίτλο και ένα αντικείμενο. Ο τίτλος της διαφάνειας να είναι Οργανόγραμμα. Προσθέστε και ένα οργανόγραμμα.

3603

Εισάγετε στα αριστερά του πίνακα της έβδομης διαφάνειας μια νέα στήλη.

3625

Επιλέξτε το τελευταίο και το προτελευταίο κελί της δεύτερης γραμμής του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

10007

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Powerpoint;

10810

Ποια προβολή είναι η καταλληλότερη προκειμένου να διαβάζουμε και να διορθώνουμε τα κείμενα όλων των διαφανειών, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα σχεδίασης, εικόνες κ.λ.π.