3014

Αλλάξτε τη μορφή της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για προβολή σε χρήση διαφανειών 35 χιλ.

3020

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλος και Αντικείμενο. Στη συνέχεια προσθέστε, στον τίτλο της νέας διαφάνειας, το κείμενο: POWERPOINT 2000 Μερίδιο Αγοράς

Το κείμενο POWERPOINT 2000 να έχει μέγεθος 44 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή. Το κείμενο Μερίδιο Αγοράς να έχει μέγεθος 28 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή.

3021

Προσθέστε ένα γράφημα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην τρέχουσα διαφάνεια, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

PowerPoint Άλλα
2002 80% 20%
2003 90% 10%
3024

Περιστρέψτε κατά 330 μοίρες το δεύτερο βέλος στην τελευταία διαφάνεια.

3028

Στην τρέχουσα διαφάνεια, τοποθετείστε το αντικείμενο σχεδίασης με το κείμενο INFO professional μπροστά από εκείνο με το κείμενο INFO advanced.

3034

Ανοίξτε και τις δύο παρουσιάσεις που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint στην επιφάνεια εργασίας.

3044

Επιλέξτε το κείμενο της πρώτης κουκίδας του δεξιού πλαισίου κειμένου της διαφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόστε πλάγια γραφή και σαν χρώμα γραμματοσειράς χρησιμοποιήστε το μαύρο.

3049

Στοιχίστε στο κέντρο οριζοντίως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3053

Προσαρμόστε στο 70% του αρχικού μεγέθους το γραφικό (φωτογραφία) που βρίσκεται στην διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000.

3054

Μετακινήστε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates3054_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates3054_1 χωρίς να το τροποποιήσετε.

3056

Εφαρμόστε το εφέ μετάβασης Ομαλό σβήσιμο με κάλυψη από κάτω στην τελευταία μόνο διαφάνεια της παρουσίασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: να εμφανίζεται με μεσαία ταχύτητα, αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς κλικ του ποντικιού.

3060

Ρυθμίστε την τελευταία διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης να μην εμφανίζεται κατά την διάρκεια της προβολής της παρουσίασης.

3069

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι της παρουσίασης) ως εξής:

Όνομα χρήστη: john

Προεπιλεγμένη θέση αρχείου: c:\

Πλήθος πρόσφατων εγγράφων: 6

3072

Αλλάξτε στο υπόδειγμα διαφανειών το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 33 στιγμές και στο υπόδειγμα τίτλων το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 40 στιγμές.

3074

Στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000 Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε σε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου την αυτόματη αρίθμηση σε κουκίδες.

3083

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.

3088

Εκτυπώστε την 2,3,6 και 7 διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης.

3091

Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα.

3093

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν πρότυπο στον φάκελο IL-ates\PowerPoint ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα mytemplate.potx

3104

Στο δεξί πλαίσιο κειμένου εισάγετε τον αριθμό 2310888771.

3121

Εφαρμόστε στο κείμενο τίτλου της 3ης διαφάνειας εφέ Σκακιέρα κατά μήκος και να αρχίζει αυτόματα (με το προηγούμενο ή μετά το προηγούμενο). Στην συνέχεια να εμφανίζεται το βασικό κείμενο με το ίδιο εφέ και τις ίδιες ρυθμίσεις αλλά να αρχίζει με κλικ του ποντικιού.

3605

Τροποποιήστε ομοιόμορφα το ύψος των γραμμών του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3606

Αλλάξτε το ύψος της πρώτης γραμμής, σε οποιοδήποτε της επιλογής σας στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

3612

Προσθέστε την λέξη Τρίγωνο ως κείμενο στο τριγωνικό αντικείμενο σχεδίασης της πέμπτης διαφάνειας.

3613

Καταργήστε την ομαδοποίηση από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην πέμπτη διαφάνεια.

3614

Επιλέξτε το γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας.

3618

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων τιμή.

3623

Επιλέξτε την δεύτερη στήλη του πίνακα.

3640

Στο κείμενο της πρώτης διαφάνειας ελαττώστε κατά ένα επίπεδο το επίπεδο της κουκίδας με κείμενο CAD.