3023

Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε Ράβδος τμημάτων σε 3-Δ

3127

Περιστρέψτε τα περιεχόμενα των κελιών του πίνακα κατά 90 μοίρες

3128

Δημιουργήστε ένα γράφημα όπως αυτό που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Στη συνέχεια προσθέστε κίνηση στο γράφημα με εφέ εισόδου κάθετες περσίδες, το οποίο θα ενεργοποιείται με κλικ και με ταχύτητα 2 δευτερόλεπτα. Η ομαδοποίηση του γραφήματος να είναι ανά στοιχείο κατηγορίας, όπως στο γράφημα κάτω και δεξιά.

3134

Στο γράφημα που εμφανίζεται στην οθόνη, αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε γραμμή με δείκτες, μόνο για την σειρά ΜοΒε. Στη συνέχεια επιλέξτε όποιο χρώμα θέλετε για τη στήλη της σειράς BraP.

3141

Συνδέστε, με γραμμή, στο υπάρχον διάγραμμα ροής, το διάγραμμα ροής τύπου απόφαση με το διάγραμμα ροής τύπου διεργασία (Αγοράστε την άδεια).

3142

Διαγράψτε, το ευθύγραμμο βέλος σύνδεσης, το οποίο συνδέει το διάγραμμα ροής τύπου απόφαση με το διάγραμμα ροής τύπου διεργασία (Αγοράστε την άδεια). Στη συνέχεια συνδέστε τα με μια γραμμή.

3143

Διαγράψτε, το ευθύγραμμο βέλος σύνδεσης, το οποίο συνδέει το διάγραμμα ροής τύπου απόφαση με το διάγραμμα ροής τύπου διεργασία (Αγοράστε την άδεια).

3179

Δημιουργήστε ένα διάγραμμα ροής στο κάτω τμήμα της διαφάνειας το οποίο θα μοιάζει με το διάγραμμα της φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα πορτοκαλί και σκούρο μπλε.

3217

Στο γράφημα που βρίσκεται στην δεύτερη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης ορίστε ως ελάχιστη τιμή για τον άξονα με τα ποσά το 50.

3316

Εισάγετε στο φύλλο δεδομένων του γραφήματος τις παρακάτω τιμές για τον Ηρακλή. Βαθμοί: 4 Νίκες: 1

Στη συνέχεια, αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος μόνο για την σειρά δεδομένων των Βαθμών σε γραμμή με δείκτες.

3317

Φροντίστε η ελάχιστη τιμή του άξονα τιμών των βαθμών και νικών (κατακόρυφος άξονας) να είναι 2, η μέγιστη 14 και η κύρια μονάδα να είναι 3.

3318

Στο γράφημα της διαφάνειας αλλάξτε μόνο τον τύπο της σειράς Εσοδα σε τύπο γραφήματος περιοχής. Στη συνέχεια φροντίστε οι τιμές του κατακόρυφου άξονα να εμφανίζονται σε εκατομμύρια. Εμφανίστε επίσης την αντίστοιχη ετικέτα μονάδων.

3319

Φροντίστε αν κάνουμε κλικ, κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης, στο γράφημα να μεταβαίνουμε στο λογιστικό φύλο 3189.xlsx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

3320

Αλλάξτε το βέλος σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων TEST4U-προπαρασκευατικό σε απλή ευθεία γραμμή σύνδεσης, το στυλ έναρξης σε χωρίς αιχμή και το στυλ λήξης σε αιχμή βέλους. Στη συνέχεια διαγράψτε το βέλος σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων cert4u-video μαθήματα.

3321

Στο διάγραμμα της διαφάνειας αλλάξτε το σχήμα με το κείμενο Χρησιμοποιεί η σχολή το TEST4U; σε σχήμα λήψης απόφασης χωρίς να αλλάξετε το κείμενο. Στη συνέχεια συνδέστε τα σχήματα με τα κείμενα Χρησιμοποιεί η σχολή το TEST4U; και Μένουμε με γωνιώδη γραμμή σύνδεσης με βέλος προς τα κάτω.

3322

Στην δεύτερη διαφάνεια συμπληρώστε στα δεδομένα του γραφήματος τις τιμές που εμφανίζονται αμέσως μετά:

Δ

344

367

Στη συνέχεια αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε οριζόντια πυραμίδα τμημάτων.