Πλήθος ερωτήσεων: 315

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (29 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (11 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή, Εύρεση, Επιλογή κειμένου (27 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (24 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (25 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (5 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (10 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (5 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (3 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (2 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (9 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (BENCHMARK) (29 ερωτήσεις)
 Apache OpenOffice Writer (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

4355

Κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645 εισάγετε το ακόλουθο κείμενο:

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2004

4356

Αντικαταστήστε την φράση μεταξύ άλλων με την φράση τα παρακάτω

4357

Αντικαταστήστε αυτόματα σε όλο το κείμενο (όπου έχει μπει) το διπλό διάστημα ανάμεσα στις λέξεις με μονό διάστημα.

4358

Επιλέξτε όλο το έγγραφο και διαγράψτε το.

4359

Επιλέξτε τη λέξη Αππέρ της πρώτης παραγράφου.

4360

Επιλέξτε το κείμενο Γάλλος ευγενής της πρώτης παραγράφου.

4361

Επιλέξτε το γράμμα Π της λέξης Παπαδιαμάντης της πρώτης παραγράφου.

4362

Επιλέξτε ολόκληρη την πρόταση η οποία ξεκινά με το κείμενο Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

4363

Επιλέξτε ολόκληρη την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

4364

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο.

4365

Αναιρέστε την προηγούμενη ενέργεια (undo)

4366

Κάντε επανάληψη 3 φορές την προηγούμενη ενέργεια.

4367

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση, βρείτε την πρώτη λέξη PHP

4368

Εισάγετε το σύμβολο το οποίο βρίσκεται στην γραμματοσειρά Wingdings, κάτω από την φράση Θεσσαλονίκη 54645 η οποία βρίσκεται στην αρχή του κειμένου.

4369

Διαγράψτε το σημάδι της παραγράφου που βρίσκεται ακριβώς μετά την λέξη INFOWhat

4370

Αντικαταστήστε αυτόματα τη λέξη Τραγούδια (μόνο όπου είναι γραμμένη με κεφαλαίο Τ) με την λέξη άσματα σε όλο το έγγραφο.

4371

Στο τρέχον κενό έγγραφο εισάγετε το παρακάτω κείμενο:

Γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες: κρέας, όσπρια, ψάρι. Λέω να φάω λίγο απ' όλα.

 

4372

Επιλέξτε την τέταρτη γραμμή της παραγράφου που αρχίζει με: Οι απαρχές του ρεμπέτικου έχει...

4373

Στην παράγραφο που ξεκινά με το κείμενο Όπως γράφει ο Τούρκος περιηγητής δημιουργήστε μια νέα παράγραφο στο σημείο του κειμένου Αυτά τα καφενεία σιγά σιγά απέκτησαν σκηνή

4374

Με τη βοήθεια της Εύρεσης, εντοπίστε την δεύτερη εμφάνιση της λέξης Αθήνα. Αφήστε τη λέξη επιλεγμένη

4375

Ακριβώς πριν από τη λέξη Δίδυμοι εισάγετε το σύμβολο των διδύμων από τη γραμματοσειρά wingdings.

4376

Εισάγετε τις λέξεις και στην στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου ούτως ώστε η τελική μορφή να είναι Τα Καφέ αμάν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

4377

Αντικαταστήστε στον τίτλο του εγγράφου, τη λέξη Θεσσαλονίκη με τη λέξη Σαλονίκη.

4573

Στην επικεφαλίδα του εγγράφου, εισάγετε το σύμβολο © στο τέλος της λέξης INFOWhat.

4574

Στην επικεφαλίδα του εγγράφου, εισάγετε το σύμβολο ® στο τέλος της λέξης INFOWhat.

4575

Στην επικεφαλίδα του εγγράφου, εισάγετε το σύμβολο ™ στο τέλος της λέξης INFOWhat.

12001

Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο:

Επικοινωνήστε με το Παράθυρο στη Φύση σήμερα!