6501

Δημιουργήστε και ανοίξτε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\OO_Base με το όνομα test

6503

Κλείστε την τρέχουσα βάση δεδομένων.

6513

Προσθέστε τις παρακάτω εγγραφές στον πίνακα Ταινίες:

ΌνομαΤαινίαςΈτοςΚυκλοφορίαςΚοινόΛιανικήΤιμή

MATRIX Reloaded2003R70,00

Η αγάπη προσπέρασε2001R55,00

Όλεθρος2002R60,00

Αποθηκεύστε τις εγγραφές.

6514

Στον πίνακα Ταινίες εντοπίστε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded και αλλάξτε την σε MATRIX REVOLUTIONS. Στην ίδια εγγραφή αλλάξτε την τιμή του πεδίου ΛιανικήΤιμή από 70.00 σε 80.00 Αποθηκεύστε την εγγραφή.

6518

Στην εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή DARK CITY εισάγετε τις παρακάτω τιμές στα αντίστοιχα πεδία:

πεδίο: Κοινό τιμή: R

πεδίο: ΛιανικήΤιμή τιμή: 100

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

6530

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή ευρετήριο που να μην επιτρέπει διπλότυπα και αλλάξτε την ιδιότητα Απαιτείται σε Ναι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6531

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: ΚωδικόςΑντίτυπου, τύπος δεδομένων: BIGINT, πρωτεύων κλειδί

2ο πεδίο: όνομα: ΌνομαΤαινίας, τύπος δεδομένων: Κείμενο VARCHAR, πλήθος χαρακτήρων:50

3ο πεδίο: όνομα: ΈτοςΚυκλοφορίας, τύπος δεδομένων: BIGINT

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Αντίτυπα, και κλείστε τον.

6534

Τροποποιήστε το πεδίο ΛιανικήΤιμή στον πίνακα Ταινίες έτσι ώστε να εμφανίζει την αξία με 3 δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6539

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, στο πεδίο Τιμή, αλλάξτε την μορφή εμφάνισης σε νόμισμα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6547

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Nα επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών από τον πρωτεύοντα πίνακα.

6551

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό (ελέγξε αν ο σχετιζόμενος πίνακας είναι ο ΠροϊόνταΦωτό). Ενεργοποιήστε την ενημέρωση επικάλυψης αλλά να MHN επιτρέπονται διαγραφές σχετικών εγγραφών.

6556

Διαγράψτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις

6557

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.

6565

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε την εγγραφή που περιέχει στο πεδίο περιγραφή τη φράση 791XV Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή του πεδίου Τιμή από 50 σε 1024 Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

6572

Στη φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι έως και 1000 ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6574

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 80 έως και 1000 και η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6575

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε τον πίνακα.

6582

Στον τρέχον ερώτημα εισάγετε το πεδίο ΤΚ μετά το πεδίο Διεύθυνση. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6585

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6586

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή (με αυτή τη σειρά). Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή. Στο πεδίο Τιμή εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με τιμές μικρότερες ή ίσες από 10. Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6599

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα ως προς το πεδίο Περιγραφή. ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.

6601

Δημιουργήστε μια αναφορά με βάση όλα τα πεδία του ερωτήματος ΌλοιΟιΠελάτες. Αποθηκεύστε την αναφορά ως ΈκθεσηΌλοιΟιΠελάτες.

6602

Διαγράψτε την αναφορά ΈκθεσηΠελάτες

6604

Εισάγετε στην κεφαλίδα της ήδη ανοιχτής αναφοράς ένα πεδίο που να εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία (Μην κλείσετε την αναφορά).

6605

Στο πλαίσιο κειμένου με κείμενο ΈκθεσηΠελάτες της τρέχουσας αναφοράς αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε μαύρο.

6616

Αλλάξτε το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης σε Α4 στην ήδη ανοιχτή αναφορά και εκτυπώστε τη.

6620

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 3, 4 και 5 από την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6639

Στο πεδίο Περιγραφή του πίνακα Προϊόντα εφαρμόστε κατάλληλο ευρετήριο που να μην επιτρέπει την καταχώρηση διπλότυπων εγγραφών. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

12067

Ποιος ο σκοπός της δημιουργίας σχέσης μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων;