6531

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: ΚωδικόςΑντίτυπου, τύπος δεδομένων: BIGINT, πρωτεύων κλειδί

2ο πεδίο: όνομα: ΌνομαΤαινίας, τύπος δεδομένων: Κείμενο VARCHAR, πλήθος χαρακτήρων:50

3ο πεδίο: όνομα: ΈτοςΚυκλοφορίας, τύπος δεδομένων: BIGINT

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Αντίτυπα, και κλείστε τον.

6532

Προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Σχόλια, στον πίνακα Ταινίες και τέτοιον τύπο ώστε να δέχεται κείμενο με 1000 ή περισσότερους χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6534

Τροποποιήστε το πεδίο ΛιανικήΤιμή στον πίνακα Ταινίες έτσι ώστε να εμφανίζει την αξία με 3 δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6535

Ορίστε το πλάτος όλων των πεδίων του πίνακα Ταινίες να είναι 3cm σε προβολή φύλλου δεδομένων. Κλείστε τον πίνακα.

6539

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, στο πεδίο Τιμή, αλλάξτε την μορφή εμφάνισης σε νόμισμα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6541

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, αλλάξτε στο πεδίο Ημερομηνία την μορφή και ορίστε την ώς 18/05/1903 13:37:46. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6544

Στον πίνακα Προϊόντα προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Ενεργό και κατάλληλο τύπο ώστε να δέχεται μόνο τιμές Ναι/Όχι (Yes/No). Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

6545

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Κωδικός,τύπος δεδομένων: BIGINT, Κλειδί, Αυτόματη τιμή

2ο πεδίο: όνομα: Όνομα, τύπος δεδομένων: Κείμενο (Text)

3ο πεδίο: όνομα: Πληροφορίες,τύπος δεδομένων: Σημείωμα (Memo).

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Ονόματα και κλείστε τον.

6546

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Ενεργοποίηση, τύπος δεδομένων: Ημερομηνία/Ώρα (Date/Time).

2ο πεδίο: όνομα: Κόστος, τύπος δεδομένων: Αριθμός (Number) και μορφή Νόμισμα.

3ο πεδίο: όνομα: Πλήθος, τύπος δεδομένων: Αριθμός (Number).

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Χρεώσεις και κλείστε τον χωρίς να ορίσετε πρωτεύον κλειδί.

6639

Στο πεδίο Περιγραφή του πίνακα Προϊόντα εφαρμόστε κατάλληλο ευρετήριο που να μην επιτρέπει την καταχώρηση διπλότυπων εγγραφών. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

12051

Με ένα ευρετήριο επιταχύνουμε...

12052

Ένα ευρετήριο επιτρέπει...

12053

Τι θα μας βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των διπλότυπων;

12054

______, η μορφή και η προεπιλεγμένη τιμή είναι συσχετιζόμενες ιδιότητες του πεδίου.

12055

Πως θα ελαχιστοποιήσουμε τα διπλότυπα των δεδομένων σε μια βάση;

12056

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 20 χαρακτήρες θα…

12057

Ένα πρωτεύων κλειδί επιτρέπει στο χρήστη μιας βάσης δεδομένων να...

12058

Σε τι χρησιμεύει ένα πρωτεύων κλειδί;

12059

Ποιος τύπος πληροφοριών μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα πεδίο καθορίζεται από την ιδιότητα...

12060

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 6 χαρακτήρες θα…

12061

Σε ποιο αντικείμενο αποθηκεύουμε δεδομένα τα οποία σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα;

12062

Κάθε πεδίο έχει συσχετιζόμενες ιδιότητες όπως...

12063

Πόσα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να παρέχει ένα πεδίο σε έναν πίνακα;

12064

Ο τύπος δεδομένων που μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε ένα πεδίο καθορίζεται από την ιδιότητα_____.