6501

Δημιουργήστε και ανοίξτε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\OO_Base με το όνομα test

6502

Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\OO_Base με το όνομα IL-ates6502

6503

Κλείστε την τρέχουσα βάση δεδομένων.

6504

Ανοίξτε την εφαρμογή OpenOffice.org Base. (Εάν εμφανιστεί ο πιλότος αφήστε το ως έχει)

6505

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Open Office κλείστε μόνο την OpenOffice.org Base

6506

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του OpenOffice.org. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

12023

Τα δεδομένα σε μια βάση καταχωρούνται...

12024

Αν επεξεργαστούμε και οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο __________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι __________

12025

Μια βάση δεδομένων είναι ένα...

12026

Σε μια βάση δεδομένων...

12027

Ο διαχειριστής μια βάσης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα...

12028

Από ποιούς σχεδιάζονται και δημιουργούνται οι επαγγελματικές βάσεις δεδομένων;

12029

Μια βάση δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι...

12030

Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;

12031

Αν μια βάση κατερρεύσει ποιός θα προσπαθήσει να την ανακτήσει;

12032

Πληροφορία είναι...

12033

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

12034

Η νομοθεσία της προστασίας δεδομένων είναι...

12035

Μια βάση δεδομένων είναι καλό να την σχεδιάζει...

12036

Τι θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προβάλουμε και να συντηρήσουμε εγγραφές;

12037

Μια βάση δεδομένων αποτελείται από:

12038

Ένα ευρετήριο σε μια βάση δεδομένων δημιουργείται:

12039

Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε ________, εγγραφές και πίνακες

12040

Μια βάση δεδομένων αποτελείται συνήθως από...

12041

Μια βάση δεδομένων είναι ένα:

12042

Η παρακάτω οργάνωση απαντάται συνήθως σε μια βάση δεδομένων:

________, εγγραφές και πίνακες

12043

Τι χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια εγγραφή

12044

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί παράδειγμα μιας βάσης δεδομένων;

12045

Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν παράδειγμα βάσης δεδομένων;