3086

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίαση.

3087

Εκτυπώστε από την τρέχουσα παρουσίαση μόνο την πρώτη διαφάνεια.

3088

Εκτυπώστε την 2,3,6 και 7 διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης.

3089

Εκτυπώστε τις σελίδες σημειώσεων των διαφανειών 1,2 και 3 της τρέχουσας παρουσίασης.

3090

Εκτυπώστε την εμφάνιση διάρθρωσης για τις πρώτες 10 διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης.

3091

Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα.

3122

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίαση σε αρχείο με όνομα myprint6.prn στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.