4378

Αντιγράψτε το κείμενο Βας. Όλγας 888 και εισάγετέ το κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645

4379

Μετακινήστε το κείμενο Βας. Όλγας 888 και εισάγετέ το κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645

4380

Διαγράψτε την πρώτη γραμμή του εγγράφου.

4381

Αντιγράψτε όλα τα περιεχόμενα του τρέχοντος εγγράφου IL-ates4381.odt στη δεύτερη σελίδα του άλλου ήδη ανοιχτού εγγράφου IL-ates4381_b.odt

4382

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates κάντε αποκοπή το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο ανοικτό έγγραφο με όνομα Σημειώσεις.

4383

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates κάντε αποκοπή το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο Σημειωματάριο.

4384

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates αντιγράψτε το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στο Σημειωματάριο.