4461

Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.

4462

Αλλάξτε το δεξί και το αριστερό περιθώριο της σελίδας σε 2,0 εκ.

4463

Αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.

12005

Για να προσαρμόσουμε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4, σε ποιό μενού θα πάμε;

12006

Για να αλλάξουμε τα περιθώρια του εγγράφου πηγαίνουμε στο μενού