4346

Εμφανίστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο έγγραφο.

4347

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε Διάταξη διαδικτύου

4348

Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε διάταξη εκτύπωσης

4349

Αλλάξτε την μεγέθυνση (zoom) του τρέχοντος εγγράφου σε 50%

4350

Αποκρύψτε την εργαλειοθήκη FontWork και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας

4351

Εμφανίστε την εργαλειοθήκη Μορφοποίηση και την εργαλειοθήκη Σχεδίαση φόρμας. Βεβαιωθείτε πως η εργαλειοθήκη Σχεδίαση φόρμας εμφανίζεται ως παράθυρο.

4352

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του εγγράφου) ως εξής:

Όνομα χρήστη: kostas
Επώνυμο: goutoudis
Αρχικά: kg
και να προβάλονται τα όρια κειμένου

4353

Εμφανίστε την εργαλειοθήκη εργαλεία

4354

Αποκρύψτε την εργαλειοθήκη εργαλεία

12000

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο, το θέμα ή τον συντάκτη του εγγράφου, σε ποιό μενού θα πάμε;