4504

Εισάγετε μια νέα στήλη στα δεξιά της στήλης Τίτλος του πίνακα.

4505

Εισάγετε στην δεύτερη στήλη τα παρακάτω δεδομένα:

Διάρκεια

70 ώρες

50 ώρες

ανάλογα με το πρόγραμμα

4506

Εισάγετε στο πρώτο κελί της κενής γραμμής του πίνακα το κείμενο INFO-business στο επόμενο κελί το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα και στο τελευταίο το κείμενο ΟΑΕΔ (πρόγραμμα 0.45), Web Design

Εφαρμόστε χρώμα γαλάζιο στη φράση INFO-business του πίνακα

4507

Εφαρμόστε στην πρώτη στήλη του πίνακα πλάτος 3εκ, στην δεύτερη στήλη πλάτος 4εκ και στην τρίτη στήλη πλάτος 8εκ.

4508

Ρυθμίστε την πρώτη γραμμή του πίνακα να έχει ύψος 1,7 εκ.

4509

Στο ήδη ανοιχτό έγγραφο εισάγετε έναν πίνακα 13 στηλών και 15 γραμμών.

4510

Επιλέξτε ολόκληρη την πρώτη γραμμή του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου

4511

Επιλέξτε ολόκληρη την δεύτερη στήλη του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου

4512

Επιλέξτε μόνο το κελί με το κείμενο Διάρκεια από τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου

4513

Επιλέξτε ολόκληρo τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου

4514

Επιλέξτε μόνο τα κελιά από το κείμενο 70 ώρες έως Web Design από τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου

4515

Σε ολόκληρο τον πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου αφαιρέστε όλα τα περιγράμματα και στη συνέχεια εφαρμόστε μόνο εξωτερικό περίγραμμα πάχους 5στ

4516

Επιλέξτε το κελί με κείμενο 70 ώρες του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου και εφαρμόστε σε αυτό:

Περίγραμμα: χρώματος κόκκινο και πάχους 4στ με συμπαγές στυλ,

Σκίαση: Χρώμα γεμίσματος Γαλάζιο.

4517

Στο τρέχον έγγραφο εισάγετε έναν νέο πίνακα με μία στήλη και 4 γραμμές. Στο πρώτο και τρίτο κελί εφαρμόστε σκίαση Γκρι 20% και στο δεύτερο και τέταρτο Γκρι 40%.

4518

Διαγράψτε ολόκληρη την δεύτερη γραμμή του πίνακα στο τρέχον έγγραφο.

4519

Διαγράψτε ολόκληρη την τρίτη στήλη του πίνακα στο τρέχον έγγραφο.

4520

Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα φόντου της αρεσκείας σας σε όλα τα κελιά του πίνακα.

4521

Προσαρμόστε τα εσωτερικά μόνο περιγράμματα του πίνακα με στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1 στ.

4522

Διαγράψτε τον πίνακα από το τρέχον έγγραφο.

4523

Συγχωνεύεστε τα κελιά με το κείμενο ανάλογα με το πρόγραμμα

4524

Διαιρέστε το πρώτο κελί του πίνακα κατακόρυφα σε δύο κελιά

4525

Εισάγετε μια νέα γραμμή στο τέλος του πίνακα

4526

Στο πρώτο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου, εφαρμόστε εξωτερικό περίγραμμα

4527

Επιλέξτε τα κελιά της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του πίνακα και εφαρμόστε εσωτερικό περίγραμμα στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1στ.

4528

Επιλέξτε τα κελιά της πρώτης και της δεύτερης γραμμής του πίνακα και εφαρμόστε εξωτερικό περίγραμμα στυλ απλής συνεχόμενης γραμμής πλάτους 1στ.

4529

Επιλέξτε το κελί με κείμενο 70 ώρες του πίνακα που βρίσκεται στην 1η σελίδα του τρέχοντος εγγράφου και εφαρμόστε σε αυτό σκίαση με χρώμα γεμίσματος κόκκινο

4530

Περιστρέψτε το κείμενο στο πρώτο κελί του πίνακα έτσι ώστε να έχει κατεύθυνση προς επάνω

4531

Στοιχίστε το κείμενο του πρώτου κελιού του πίνακα κάτω και δεξιά.

4532

Στοιχίστε τον πίνακα στο κέντρο της σελίδας.

4533

Στον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφο αλλάξτε μόνο το εξωτερικό περίγραμμα (όχι το πλέγμα) σε στυλ διπλής ισομεγέθους γραμμής πλάτους 3 στιγμών και χρώματος κόκκινου.

4534

Εισάγετε μια στήλη αριστερά της στήλης Περίοδοι του ρεμπέτικου