326

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για άνοιγμα το 1234 .

327

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για τροποποίηση το 1234 .

328

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0328 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 1234 . Στη συνέχεια αφαιρέστε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα.

435

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο για άνοιγμα και για τροποποίηση το KdSp .

447

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dot και εφαρμόστε πλάγια μορφοποίηση στο κείμενο TEST4U. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το με το ίδιο όνομα.

449

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dot, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα πρότυπο2.dot

483

Προσθέστε στην καρτέλα Σύνοψη, το κείμενο INFOlearn στο πεδίο της εταιρείας.

576

Ανοίξτε το έγγραφο cert4u το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας και διαγράψτε τον κωδικό cert4u ο οποίος αποτρέπει την τροποποίηση του εγγράφου. Στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό TEST4U ο οποίος θα εμποδίζει κάποιον από το να ανοίξει το αρχείο.

577

Στο έγγραφο της οθόνης εισάγετε ως κωδικό τροποποίησης τη λέξη cert4u και ως κωδικό ανοίγματος τη λέξη TEST4U

670

Αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο με όνομα INFOlearn ως πρότυπο του Microsoft Word στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας και κλείστε το. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που θα βασίζεται στο πρότυπο που μόλις αποθηκεύσατε.

749

Προστατέψτε το παρόν έγγραφο από άνοιγμα, χρησιμοποιώντας ως κωδικό πρόσβασης το cert4u και τύπο κρυπτογράφησης RC4, Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider, με μέγεθος κλειδιού 64.