333

Διαγράψτε το δευτερεύον έγγραφο IL-ates0333_a

334

Δημιουργήστε ένα νέο δευτερεύον έγγραφο βασισμένο στην επικεφαλίδα το αθηναϊκό τραγούδι. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

346

Προσθέστε στο κείμενο τα εξής πεδία φόρμας:

Δεξιά από το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς από ένα πεδίο κειμένου.

Δεξιά από το κείμενο ταμείο ένα αναπτυσσόμενο πεδίο με τα παρακάτω στοιχεία: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ.

Δεξιά από το κείμενο Τηλέφωνο εισάγετε ένα πεδίο κειμένου με προεπιλεγμένο κείμενο το 888771 και κείμενο βοήθειας τηλέφωνο ανάγκης το οποίο θα ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο F1.

Αριστερά από τις λέξεις Αλάτι, Λιπαρά, Κάπνισμα και Ψωμί σικάλεως τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Στην συνέχεια προστατεύστε τη φόρμα και αποθηκεύστε το έγγραφο.

347

Ο ασθενής ονομάζεται Πολυξένη Τζούνα

Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία το όνομά του και το επώνυμό του.

Επίσης ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για τις λέξεις Αλάτι, Λιπαρά, Κάπνισμα και Ψωμί σικάλεως

348

Διαγράψτε τα πεδία κειμένου για το όνομα και το επώνυμο.

381

Καταγράψτε με τη βοήθεια μιας μακροεντολής την αλλαγή μόνο του αριστερού και δεξιού περιθωρίου της σελίδας σε 2,6 εκ. Αποθηκεύστε την μακροεντολή με όνομα horizontal. Επίσης να είναι διαθέσιμη μόνο για το παρόν έγγραφο.

382

Εκτελέστε την μακροεντολή myblue1 στη λέξη Αππέρ της πρώτης παραγράφου.

383

Αντιστοιχίστε την μακροεντολή myblue3, του τρέχοντος εγγράφου, σε κουμπί το οποίο θα τοποθετήσετε στα δεξιά του πινέλου μορφοποίησης.

387

Καταγράψτε μία νέα μακροεντολή με όνομα mymacro1 στο πρότυπο της εφαρμογής, η οποία να εναλλάσσει την έντονη γραφή του ήδη επιλεγμένου κειμένου ανάλογα με το αν το επιλεγμένο κείμενο είναι γραμμένο ή όχι σε έντονη γραφή.

413

Δημιουργήστε μια νέα γραμμή εργαλείων με όνομα TEST4U. Στη συνέχεια προσθέστε σε αυτή, σε ένα νέο κουμπί, την μακροεντολή run με όνομα doit

414

Αφαιρέστε από την γραμμή εργαλείων TEST4U το κουμπί run.

421

Προσθέστε μετά τη λέξη INFOlearn ένα αναπτυσσόμενο πεδίο φόρμας (σύνθετο πλαίσιο) με τα παρακάτω στοιχεία:

TEST4U EDU

cert4u

CENTRAL

Στη συνέχεια κλειδώστε τη φόρμα

422

Αφαιρέστε από το αναπτυσσόμενο πεδίο της φόρμας το στοιχείο cert4u

426

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μία φόρμα, ίδια με την φόρμα της εικόνας που εμφανίζεται στο έγγραφο.

458

Στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας εμφανίζονται οι βαθμοί τριών μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων. Αλλάξτε τους βαθμούς της Gladbach σε 45

459

Δημιουργήστε χρησιμοποιώντας την εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, με βάση τα δεδομένα του πίνακα, ένα γράφημα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

460

Αλλάξτε το χρώμα της στήλης της ομάδας της Gladbach σε ένα της αρεσκείας σας.

461

Εφαρμόστε ερμητικό στυλ αναδίπλωσης και δεξιά οριζόντια στοίχιση (σε σχέση με το περιθώριο), στο γράφημα του εγγράφου.

464

Στο παρόν έγγραφο μορφοποιήστε το κείμενο Καφέ αμάν ως επικεφαλίδα 1

Και τα κείμενα Στην Θεσσαλονίκη και Στην Αθήνα ως επικεφαλίδα 2. Στη συνέχεια ορίστε ως διαφορετικά δευτερεύοντα έγγραφα τα κείμενα που ξεκινούν με Στην Θεσσαλονίκη... έως ...Σμυρναϊκόν κέντρον και Στην Αθήνα... έως ...τραγουδάκια τους. Αποθηκεύστε το πρωτεύον έγγραφο με όνομα Καφέ αμάν σε έναν νέο φάκελο με όνομα TEST4UFolder που θα δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας.

471

Αντιγράψτε την μακροεντολή NewMacros2 από το τρέχων έγγραφο στο Normal.dot

478

Ανοίξτε την έκδοση Βασικά προγράμματα του εγγράφου

479

Διαγράψτε την έκδοση Βασικά προγράμματα του εγγράφου