358

Εκτυπώστε μόνο τις μονές σελίδες.

359

Εκτυπώστε μόνο τις ζυγές σελίδες.

360

Εκτυπώστε δύο σελίδες ανά φύλλο χαρτιού.

361

Εκτυπώστε τις 4 πρώτες σελίδες με 2 σελίδες ανά χαρτί σε 3 αντίτυπα.

680

Ορίστε την απόσταση της κεφαλίδας από την αρχή της σελίδας σε 4εκ.

682

Συνδέστε την κεφαλίδα της πρώτης ενότητας με όλες τις υπόλοιπες.

747

Εκτυπώστε το έγγραφο φροντίζοντας να εκτυπωθούν μόνο τα δεδομένα της φόρμας του εγγράφου.

751

Εκτυπώστε τις σελίδες του εγγράφου σε αντίστροφη σειρά.

752

Εκτυπώστε το έγγραφο συμπεριλαμβάνοντας τις ιδιότητές του.