19

Μετατρέψτε τον πίνακα του εγγράφου σε κείμενο, διαχωρίζοντάς το με ερωτηματικά.

37

Καταργήστε την υπερσύνδεση της πρώτης λέξης του εγγράφου (INFOWhat), χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

38

Εισάγετε το αρχείο του Excel με όνομα παρ2010 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας, ως αντικείμενο με εμφάνιση εικονιδίου στο ανοικτό έγγραφο.

177

Επιλέξτε ολόκληρο το κείμενο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.

Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης αριστερά του κειμένου Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

303

Απενεργοποιήστε από τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης την Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων και την αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκρολόγηση

310

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου 1905-1972 ούτως ώστε αυτό να βρίσκεται στα δεξιά της φωτογραφίας και να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

330

Αποδεχτείτε και τις δύο προτεινόμενες αλλαγές στο κείμενο.

334

Δημιουργήστε ένα νέο δευτερεύον έγγραφο βασισμένο στην επικεφαλίδα το αθηναϊκό τραγούδι. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

345

Αλλάξτε το σημάδι της υποσημείωσης σε (κανονικό κείμενο, κωδικός χαρακτήρα: unicode=00B6, ASCII=0182)

361

Εκτυπώστε τις 4 πρώτες σελίδες με 2 σελίδες ανά χαρτί σε 3 αντίτυπα.

368

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου το οποίο θα βασίζεται στο βασικό στυλ, θα χρησιμοποιεί γραμματοσειρά verdana, χρώμα γραμματοσειράς σκούρο κόκκινο και μέγεθος γραμματοσειράς 20. Ονομάστε το νέο στυλ TEST4U

370

Δημιουργήστε στην αρχή του εγγράφου έναν πίνακα περιεχομένων με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

381

Καταγράψτε με τη βοήθεια μιας μακροεντολής την αλλαγή μόνο του αριστερού και δεξιού περιθωρίου της σελίδας σε 2,6 εκ. Αποθηκεύστε την μακροεντολή με όνομα horizontal. Επίσης να είναι διαθέσιμη μόνο για το παρόν έγγραφο.

409

Στο έγγραφο υπάρχει μια υποσημείωση. Τροποποιήστε το κείμενο σε Ο Μάρκος Βαμβακάρης γεννήθηκε το 1905

Στη συνέχεια προσθέστε στο τέλος του ονόματος του Βασίλη Τσιτσάνη την υποσημείωση Ο Βασίλης Τσιτσάνης έγραψε τη Συννεφιασμένη Κυριακή.

429

Ας υποθέσουμε πως θέλετε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο. Σημάνατε τις λέξεις μελόδραμα (παράγραφος: Το ιταλικό μελόδραμα), καντάδα (παράγραφος: Η επτανησιακή καντάδα) και καφέ αμάν (παράγραφος: Καφέ αμάν). Στη συνέχεια στο τέλος του εγγράφου δημιουργήστε ένα ευρετήριο με μοντέρνα μορφοποίηση.

502

Προστατέψτε το έγγραφο (χωρίς κωδικό πρόσβασης), με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του μόνο με εισαγωγή σχολίων.

586

Εκτελέστε τις παρακάτω δύο ενέργειες:

1) μετά το κείμενο εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.

2) επιλέξτε όλο το κείμενο της πρώτης σελίδας και μορφοποιήστε το σε δύο (2) στήλες. Φροντίστε οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος και η απόσταση μεταξύ τους να είναι 2 εκ.

615

Διαγράψτε τον σελιδοδείκτη cert4u ο οποίος υπάρχει για το κείμενο cert4u. Στη συνέχεια δημιουργήστε έναν νέο σελιδοδείκτη με όνομα INFOlearn για την πρόταση η οποία ξεκινά με το κείμενο Τα video-μαθήματα cert4u και η οποία βρίσκεται στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Υψηλής αισθητικής...

624

Αριστερά από την εικόνα του TEST4U εισάγετε ένα οδοντωτό δεξιό βέλος (), το οποίο θα δείχνει προς την εικόνα του TEST4U. Μέσα στο βέλος εισάγετε το κείμενο: TEST4U με γραμματοσειρά Arial, μεγέθους 12 στιγμών και στοίχιση στο κέντρο. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το βέλος ως εξής:

χρώμα γεμίσματος: μπλε

περίγραμμα: συμπαγής γραμμή πάχους 3 στιγμών

625

Φροντίστε το κείμενο της οθόνης να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες (ακόμη και σε αυτές που θα εισάγουμε στο μέλλον). Η θέση δεν έχει καμία σημασία. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως πρότυπο με όνομα Αναφορά στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

626

Στο σχήμα της οθόνης προσθέστε ένα μπλε τετράγωνο. Να είναι ένα επίπεδο πάνω από τον κύκλο και ένα επίπεδο κάτω από το τρίγωνο. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε τα αντικείμενα.

627

Φροντίστε το πλαίσιο κειμένου να έχει διαστάσεις 7,92 εκ. σε ύψος και 4,22 εκ. σε πλάτος.

Στη συνέχεια εφαρμόστε γέμισμα με διαβαθμίσεις με χρώματα ανοιχτό μπλε και ανοιχτό πράσινο. Φροντίστε ο τύπος σκίασης να είναι γραμμικός και η κατεύθυνση κάθετη ή οριζόντια

629

Δημιουργήστε ένα καλλιτεχνικό κείμενο (wordart) με κείμενο Αρχείο και φροντίστε να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες (ακόμη και σε αυτές που θα εισάγουμε στο μέλλον). Η θέση δεν έχει καμία σημασία. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως πρότυπο με όνομα Αναφορά στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

635

Συνδέστε τα δύο πλαίσια κειμένου έτσι ώστε στο δεξιό πλαίσιο να εμφανίζεται το υπόλοιπο κείμενο του αριστερού.

Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο θα περιέχει το κείμενο Και είμαστε ακόμη στην αρχή και μετακινήστε το κάτω από το δεξιό πλαίσιο κειμένου.

640

Αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις της λέξης video με τη λέξη βίντεο χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση αλλαγών.

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Τα video-μαθήματα cert4u... αντικαταστήστε τη λέξη καλή με τη λέξη κορυφαία

Φροντίστε οι παραπάνω αλλαγές να είναι ορατές στο κείμενο (να εμφανίζονται δηλαδή και οι διαγραμμένες λέξεις από δίπλα).

669

Στην παράγραφο του κειμένου που αρχίζει με Ο καθηγητής, κατά την διάρκεια των μαθημάτων ... εφαρμόστε στυλ INFOlearn.

672

Μετατρέψτε το χρώμα της τρέχουσας εικόνας σε Διαβαθμίσεις του γκρι.

693

Εκτυπώστε μόνο την λίστα αλλαγών (σήμανσης) του εγγράφου.

700

Μετατρέψτε όλες τις υποσημειώσεις σε υποσημειώσεις τέλους και όλες τις υποσημειώσεις τέλους σε υποσημειώσεις.

748

Στο τελευταίο κελί του πίνακα, υπολογίστε το συνολικό κόστος των πυροσβεστήρων.