492

Προσθέστε μια ακόμη γραμμή στο υπάρχον αντικείμενο wordart με το κείμενο TEST4U

493

Διαγράψτε το υπάρχον αντικείμενο wordart.

668

Εισάγετε την εικόνα TEST4U.jpg, που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας, και ορίστε την να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο. Φροντίστε το ύψος της εικόνας να είναι 3εκ..

672

Μετατρέψτε το χρώμα της τρέχουσας εικόνας σε Διαβαθμίσεις του γκρι.

673

Μεταβάλλετε την φωτεινότητα της εικόνας σε 77%.

674

Επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της μορφή.

675

Από τα αυτόματα σχήματα εισάγετε, ένα αστέρι 32 ακτινών και πληκτρολογήστε μέσα σε αυτό το κείμενο Επιτυχία.

676

Μεταφέρετε την εικόνα πίσω από το κείμενο.

677

Στο WordArt της δεύτερης σελίδας, εφαρμόστε διαγραμμάτωση χαρακτήρων χαλαρή.