305

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση κίτρινο.

306

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε περίγραμμα με διαφορετικό χρώμα για κάθε πλευρά

310

Αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου 1905-1972 ούτως ώστε αυτό να βρίσκεται στα δεξιά της φωτογραφίας και να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

311

Υποβιβάστε την παράγραφο η οποία είναι μορφοποιημένη με στυλ παραγράφου επικεφαλίδα 1 (επίπεδο 1) σε επικεφαλίδα 2 (επίπεδο 2)

312

Προβιβάστε την τελευταία παράγραφο σε στυλ παραγράφου επικεφαλίδα 1 (επίπεδο 1).

313

Υποβιβάστε την πρώτη παράγραφο σε στυλ παραγράφου σώμα κειμένου

366

Στην τελευταία παράγραφο της πρώτης σελίδας ενεργοποιήστε το στοιχείο ελέγχου χήρας-ορφανής γραμμής

367

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου το οποίο θα βασίζεται στο βασικό στυλ, θα χρησιμοποιεί γραμματοσειρά verdana και χρώμα γραμματοσειράς σκούρο μπλέ. Ονομάστε το νέο στυλ INFOlearn2

368

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου το οποίο θα βασίζεται στο βασικό στυλ, θα χρησιμοποιεί γραμματοσειρά verdana, χρώμα γραμματοσειράς σκούρο κόκκινο και μέγεθος γραμματοσειράς 20. Ονομάστε το νέο στυλ TEST4U

369

Τροποποιήστε το στυλ INFOlearn ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Tahoma.

407

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου με όνομα Συνάδελφοι. Το στυλ να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Verdana μεγέθους 10 στιγμών. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το στυλ σε όλες τις λέξεις του εγγράφου στις οποίες έχει εφαρμοστεί το στυλ Επικεφαλίδα 1

488

Επιλέξτε την παράγραφο που ξεκινάει με το κείμενο INFO-Advanced και φροντίστε να μην επιτρέπεται η αλλαγή σελίδας μέσα στην παράγραφο.

489

Επιλέξτε την παράγραφο που ξεκινάει με το κείμενο INFO-Advanced και φροντίστε να μην επιτρέπεται η αλλαγή σελίδας μεταξύ αυτής και της επόμενης παραγράφου.

490

Διαγράψτε το στυλ παραγράφου TEST4U

582

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ χαρακτήρων με όνομα cert4u με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

γραμματοσειρά: Arial

μέγεθος γραμματοσειράς: 13 στ (στιγμές)

γραφή: έντονη

Στη συνέχεια εφαρμόστε το νέο στυλ στη λέξη cert4u της πρώτης γραμμής.

583

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου με όνομα cert4u, το οποίο θα βασίζεται στο Βασικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

γραμματοσειρά: Arial

εσοχής πρώτης γραμμής: 1,5 εκ.

χρώμα γραμματοσειράς: μπλε

γραφή: έντονη

Στη συνέχεια εφαρμόστε το νέο στυλ στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα...

584

Τροποποιήστε το στυλ παραγράφων cert4u ως εξής:

γραμματοσειρά: Tahoma

στοίχιση: πλήρης

περίγραμμα: πλαίσιο χρώματος μαύρο, κείμενο 1 με πλάτος 1 στ. (στιγμή)

Στη συνέχεια εφαρμόστε αυτό το στυλ στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα...

663

Στην δεύτερη παράγραφο του κειμένου εφαρμόστε εσοχή από τα αριστερά 2εκ. και προσθέστε περίγραμμα μόνο στα αριστερά της.

664

Εισάγετε μια οριζόντια γραμμή, στην κενή γραμμή κάτω από την παράγραφο του κειμένου που αρχίζει με Ο ήχος που προσθέσαμε...

678

Αλλάξτε σε προς τα πάνω την κατεύθυνση κειμένου του πρώτου πλαισίου κειμένου.

687

Εφαρμόστε στην παράγραφο cert4u - TEST4U το επίπεδο της παραγράφου Κάλυψη ύλης

688

Αλλάξτε το επίπεδο της παραγράφου cert4u - TEST4U σε έβδομο από δεύτερο που είναι τώρα.

711

Φροντίστε ώστε το κείμενο, της τελευταίας γραμμής, του πίνακα, της πρώτης σελίδας να βρίσκεται στην ίδια σελίδα.