655

Απενεργοποιήστε την αυτόματη αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση των ενωτικών σε παύλα όπως και την αντικατάσταση των απλών εισαγωγικών σε καλλιτεχνικά εισαγωγικά.

669

Στην παράγραφο του κειμένου που αρχίζει με Ο καθηγητής, κατά την διάρκεια των μαθημάτων ... εφαρμόστε στυλ INFOlearn.

671

Αλλάξτε την θέση αποθήκευσης των προτύπων του Word στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας σας.

689

Oρίστε την ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη σε:

INFOlearn

Πίνδου 6 & Καρατζά

Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη

744

Φροντίστε να μην εμφανίζεται η σκίαση στα πεδία της φόρμας.