Κυκλοφόρησε η έκδοση CAD 2007 του TEST4U

Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!
Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
www.test4u.eu

Η INFOlearn κυκλοφόρησε την έκδοση CAD του TEST4U.

 • 131 ερωτήσεις σε in-ates μορφή
 • καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό την ύλη της ECDL
 • video με τις λύσεις
 • λειτουργεί σε AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007
 • το μοναδικό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή
 • Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά του προϊόντος δείτε την παρακάτω σελίδα:
  http://www.test4u.gr/test4u/product_test4u_cad.php

 

Δημιουργείστε τμήματα AutoCAD

Τώρα έχετε το απόλυτο εργαλείο

 

 

Πρώτη η INFOlearn παρουσιάζει προπαρασκευαστικό προϊόν για το AutoCAD επειδή είναι η μόνη εταιρία η οποία έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.
Οι άλλοι, ως συνήθως, ακολουθούν.
Όταν μπορούν βεβαίως.

WebDesign. Κυκλοφορία του TEST4U WebDesign 2007

Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!
Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
www.test4u.eu

 

Η INFOlearn κυκλοφόρησε την έκδοση WebDesign του TEST4U. Δοκιμάστε το δωρεάν.

 • 276 ερωτήσεις, οι περισσότερες in-ates
 • Καλύπτει πλήρως την ύλη του ecdl και του cambridge
 • λειτουργεί με MS-Frontpage αλλά και με το Σημειωματάριο
 • video με τις λύσεις των ασκήσεων
 • το μοναδικό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή
 • Με επιπλέον ύλη η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές σας να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες
 • Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά του προϊόντος δείτε την παρακάτω σελίδα: http://www.test4u.gr/test4u/product_test4u_webdesign.php

 

Όσον αφορά την επιπλέον ύλη:

Τα syllabi των δύο πιστοποιήσεων έχουν κενά. Δεν καλύπτουν ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ο μαθητής. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα:
δεν εξετάζεται ο μαθητής στη σημαντικότατη διαδικασία upload ή download μιας σελίδας σε έναν ftp server. Του ζητάνε απλώς να έχει “κατανοήσει” τη διαδικασία επειδή δεν έχουν την τεχνογνωσία υλοποίησης τόσο δύσκολων ερωτήσεων.
Η INFOlearn κατάφερε να ελέγξει την συγκεκριμένη διαδικασία δίνοντας στον μαθητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όποια εφαρμογή αυτός θέλει (ws ftp, smart ftp κ.λπ.).
Έτσι, τα προαναφερθέντα syllabi, κυρίως του ecdl, αναλώνονται στις κατανοήσεις και στις μορφοποιήσεις.

Η INFOlearn τα αλλάζει αυτά. Δημιουργεί δικό της syllabus για το WebDesign. Είναι το πιο πλήρες syllabus αυτή τη στιγμή. Ο μαθητής μαθαίνει αντικείμενα τα οποία θα τον βοηθήσουν όχι απλώς να πάρει ακόμη ένα χαρτί αλλά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε πραγματικές συνθήκες.

 

Πιστεύουμε πως, με αυτή μας την κίνηση, δίνουμε ένα ακόμη εργαλείο στις σχολές, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να  προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους μαθητές τους. 

 

Syllabus INFOlearn
TEST4U WebDesign 

 

Το TEST4U WebDesign, πέραν της ύλης ecdl και cambridge, καλύπτει τα παρακάτω:

 • Αλλαγή με χρήση κώδικα των διαφόρων μορφοποιήσεων
 • Στους καταλόγους: εισαγωγές στοιχείων, σημειωτών, αρχικών τιμών, κλάσεις, δημιουργία ορισμών (λημμάτων)
 • Στους πίνακες: colspan και rowspan, περιγράμματα όχι σε όλες τις πλευρές, γραμμές πλέγματος, αναδίπλωση κειμένου.
 • Στους συνδέσμους: δημιουργία απόλυτων και σχετικών συνδέσμων, αλλαγή χρώματος συνδέσμων
 • Στις εικόνες: στοίχιση σε κελιά και σε σχέση με κείμενο, ορισμός ως φόντου, εισαγωγή εικόνας με χρήση κώδικα.
 • Στις φόρμες: δημιουργία πλαισίου κειμένου (text area) συγκεκριμένου μεγέθους, δημιουργία και τροποποίηση αναπτυσσόμενων μενού, αποστολή δεδομένων φόρμας, ορισμός ονόματος και σελίδας προορισμού φόρμας
 • Γενικά για ιστοσελίδες: διόρθωση λαθών σε κώδικα, εισαγωγή λέξεων κλειδιών, τύποι html
 • javascript: εισαγωγή και τροποποίηση κώδικα, mouseover και mouseout
 • CSS: εισαγωγή και τροποποίηση φύλλων css, δημιουργία κλάσης (class), στοιχεία div, αναγνωριστικά id
 • upload, download σελίδων σε ftp server

Κεντρικά στατιστικά με την MySQL 5.0 για το TEST4U και το CERT4U

Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!
Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
www.test4u.eu

 

Η INFOlearn κυκλοφόρησε σήμερα τον οδηγό δημιουργίας κεντρικών στατιστικών με τη βοήθεια της MySQL 5.0

Οι οδηγίες είναι τόσο αναλυτικές που ακόμη και αρχάριοι χρήστες μπορούν να τις ακολουθήσουν.

Η INFOlearn ανέπτυξε γι’ αυτόν τον σκοπό το εργαλείο INFOlearn Migration Tool.

 

Με τα κεντρικά στατιστικά μέσω της MySQL 5.0 μπορείτε να:

 • καταγράφετε όλες τις επιδόσεις των μαθητών ανά ενότητα ανεξάρτητα σε ποιον υπολογιστή εξασκείται ο μαθητής
 • εκτυπώνετε ελέγχους προόδου των μαθητών σας
 • δημιουργείτε εύκολα και γρήγορα δικά σας σετ ερωτήσεων στο TEST4U
 • δίνετε στον κάθε μαθητή ένα κωδικό πρόσβασης στο TEST4U
 • ελέγχετε ποιές ενότητες του TEST4U θα μπορεί να δει ο κάθε μαθητής
 • έχετε ταχύτητα και αξιοπιστία

 

Το INFOlearn Migration Tool:

 

 • δημιουργεί τη βάση με τους πίνακες για το TEST4U και το cert4u
 • εισάγει τα δεδομένα από προηγούμενες βάσεις κεντρικών στατιστικών π.χ. statistics3.mdb
 • δημιουργεί το αρχείο db.ini το οποίο συνδέει το TEST4U/cert4u με την κεντρική βάση δεδομένων. Το db.ini στη συνέχεια το αντιγράφετε απλώς στους υπολογιστές που τρέχουν το TEST4U ή το cert4u.