Περισσότερες από 500 συμμετοχές στο Webinar του TEST4U για το WordPress

Το πρώτο Webinar του TEST4U για το WordPress που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 19:30 συγκέντρωσε περισσότερες από 500 συμμετοχές!
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικά θέματα, να λύσουν απορίες, καθώς και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε πραγματικό περιβάλλον WordPress.
Το Webinar προβλήθηκε ζωντανά:
•    μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του TEST4U στο facebook https://www.facebook.com/test4u.eu/
•    μέσω του καναλιού του στο YouTube https://www.youtube.com/c/test4ueu
•    καθώς και από τον ιστότοπο του TEST4U https://www.test4u.eu/

Οι συμμετέχοντες έλαβαν δωρεάν συνδρομή για εξάσκηση στην νέα ενότητα του TEST4U για WordPress (https://www.test4u.eu/el/e-tests/wordpress-editor-el), ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις που μόλις έλαβαν με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο!

TEST4U WordPress Webinar – 20.10.2020

Tuesday, October 20th, 19:30
Do you need your own website but you have no idea where to start form?
This webinar is specially designed for you!
After attending it, you will have answered many of your questions and you will have actually practiced on basic, everyday WordPress challenges, on the real WordPress environment.
Yes, unlikely as it may seem, you will be able to make your own posts after just one hour!
The webinar is accompanied by free TEST4U access.

 

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 στις 19:30
Θέλετε το δικό σας website, αλλά δεν έχετε ιδέα από πού να ξεκινήσετε;
Αυτό το webinar είναι σχεδιασμένο ειδικά για εσάς!

Μετά την παρακολούθησή του θα έχετε απαντήσεις σε πολλές απορίες σας και θα έχετε κάνει πρακτική εξάσκηση σε βασικά, καθημερινά θέματα σε πραγματικό περιβάλλον WordPress.

Ναι, όσο απίθανο κι αν σας ακούγεται, θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε άρθρα, μετά από μόλις μία ώρα!

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο TEST4U WordPress για την πρακτική σας εξάσκηση. Απαραίτητη η εγγραφή σας: https://www.test4u.eu/wordpress-webinar

 

 

Image Editing with Photoshop

 

Do you know how to edit images? How do you change the size and compression format? How do you crop an image? What are layers? How do you remove only a part of the photo? How do you add effects and filters?

Learn these and many more through 185 interactive questions. Each interactive question is accompanied by its corresponding solution in video format.

Find out more: TEST4U for E.C.D.L. – Image Editing with Photoshop

 

Επεξεργασία Εικόνας με το Photoshop

Γνωρίζετε πως να διαχειρίζεστε εικόνες; Πως αλλάζουμε μέγεθος και μορφή συμπίεσης, Πως την περικόπτουμε; Τι είναι οι στρώσεις; Πως αφαιρούμε ένα τμήμα μόνο της φωτογραφίας; Πως προσθέτουμε εφέ και φίλτρα;

Μάθετε αυτά και πολλά περισσότερα μέσα από 185 διαδραστικές ερωτήσεις. Κάθε διαδραστική ερώτηση συνοδεύεται από την αντίστοιχη λύση της σε μορφή βίντεο.

Μάθετε περισσότερα: TEST4U για E.C.D.L. – Επεξεργασία Εικόνας με το Photoshop

 

TEST4U welcomes the new Academic Year with New Products.

TEST4U welcomes the new Academic Year with New Products.

We have enriched the list of training solutions provided by TEST4U to include even more options.

TEST4U for E.C.D.L. Intermediate module: IT Security
Learn more: https://www.test4u.eu/en/e-tests/ecdl-intermediate-it-security-en

TEST4U for E.C.D.L. Intermediate module: Online Collaboration
Learn more: https://www.test4u.eu/en/e-tests/ecdl-intermediate-online-collaboration-en

TEST4U for E.C.D.L. Intermediate module: Image Editing with Photoshop
Learn more: https://www.test4u.eu/en/e-tests/ecdl-image-editing-with-photoshop-en

TEST4U for E.C.D.L. Intermediate module: 2D CAD (CAD)
Learn more: https://www.test4u.eu/en/e-tests/ecdl-intermediate-2d-cad-en

TEST4U for E.C.D.L. Advanced module: Financial Spreadsheets
Learn more: https://www.test4u.eu/en/e-tests/ecdl-icdl-financial-spreadsheets-365-2019-2016-2013-en

As you already know, with TEST4U you have everything you need for a complete exam preparation.

TEST4U provides solutions for the complete and proper preparation for the examinations of various Recognized Certification Bodies.

Browse the TEST4U selection here: https://www.test4u.eu/
Contact us https://www.test4u.eu/en/contactus for more information about the cooperation options for your own Training Center.

 

 

Υποδεχόμαστε το νέο Ακαδημαϊκό Έτος με Νέα Προϊόντα.

Εμπλουτίσαμε τον κατάλογο με τις παρεχόμενες λύσεις εκπαίδευσης, ώστε να περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες επιλογές.

TEST4U για την ενότητα E.C.D.L. Standard: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Μάθετε περισσότερα (https://www.test4u.eu/el/e-tests/ecdl-standard-it-security-el)

TEST4U για την ενότητα E.C.D.L. Standard: Διαδικτυακή Συνεργασία
Μάθετε περισσότερα (https://www.test4u.eu/el/e-tests/ecdl-standard-online-collaboration-el)

TEST4U για την ενότητα E.C.D.L. Standard: Επεξεργασία Εικόνας με το Photoshop
Μάθετε περισσότερα (https://www.test4u.eu/el/e-tests/ecdl-image-editing-with-photoshop-el)

TEST4U για την ενότητα E.C.D.L. Standard: Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω ΗΥ (CAD)
Μάθετε περισσότερα (https://www.test4u.eu/el/e-tests/ecdl-standard-2d-cad-el)

TEST4U για την ενότητα E.C.D.L. Advanced: Financial Spreadsheets
Μάθετε περισσότερα (https://www.test4u.eu/el/e-tests/ecdl-financial-spreadsheets-365-2019-2016-2013-el)

Όπως άλλωστε γνωρίζετε ήδη, με το TEST4U έχετε όλα όσα χρειάζεστε για την ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Το TEST4U παρέχει λύσεις για την πλήρη και σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των Αναγνωρισμένων φορέων Πιστοποίησης.
Δείτε τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων TEST4U εδώ. (https://www.test4u.eu/)
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310888771 για να σας ενημερώσουμε για τις επιλογές συνεργασίας για το δικό σας Εκπαιδευτικό Κέντρο.

TEST4U joins forces with Knowledge-Pillars

We cannot hide our excitement about joining forces with Knowledge-Pillars, our new TEST4U exclusive distributor in most parts of the world!

Established in 2017, Knowledge Pillars (KP) is the result of nearly three decades of expertise in IT and Learning Industries, providing with services such as software development outsourcing, sales and business development and high-stake IT project management and consultancy on learning solution delivery strategy.

Starting on Summer 2020, TEST4U will reach you through our experienced partner, Knowledge-Pillars!

If you are involved in the IT, Certification and Learning Industries in any of the following regions:

  • Americas
  • Europe*
  • Asia
  • Africa
  • Oceania

then you should remember this name: Knowledge-Pillars.

* Apart from Greece, Cyprus, Germany, Austria, Switzerland

 

Contact the Knowledge-Pillars Team

https://knowledge-pillars.com/contact-us/

https://www.facebook.com/Knowledge-Pillars-103986457986141/

Contact the TEST4U Team

https://www.test4u.eu/el/contactus

https://www.facebook.com/test4u.eu/

 

 

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την νέα μας συνεργασία με την Knowledge-Pillars, τον νέο αποκλειστικό μας συνεργάτη που ανέλαβε την προώθηση του TEST4U στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Η Knowledge-Pillars ιδρύθηκε το 2017, ως αποτέλεσμα τριών δεκαετιών εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης, με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών outsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού, πωλήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων, καθώς και διοίκηση σε έργα πληροφορικής υψηλού ρίσκου και συμβουλευτική σχετικά με λύσεις εκπαίδευσης και στρατηγική προώθησης.

Ξεκινώντας λοιπόν το καλοκαίρι του 2020, το TEST4U θα διατίθεται μέσω του έμπειρου συνεργάτη μας, την Knowledge-Pillars!

Εάν ασχολείστε με την Εκπαίδευση ή Πιστοποίηση στην Πληροφορική σε μία από τις ακόλουθες περιοχές:

  • Αμερική
  • Ευρώπη*
  • Ασία
  • Αφρική
  • Ωκεανία

τότε θα πρέπει να μάθετε το όνομα: Knowledge-Pillars.

* Εξαιρέσεις: Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία

 

 

Επικοινωνήστε με την Knowledge-Pillars

https://knowledge-pillars.com/contact-us/

https://www.facebook.com/Knowledge-Pillars-103986457986141/

Επικοινωνήστε με το TEST4U

https://www.test4u.eu/el/contactus

https://www.facebook.com/test4u.eu/

 

 

The TEST4U family welcomes the new member: TEST4U for the AZ-900 exam!

The AZ-900 exam is designed for candidates looking to demonstrate foundational-level knowledge of cloud services and how those services are provided with Microsoft Azure.

 

 

The first thing that might cross your mind is that this is a technical exam.

Well, actually, it is intended for candidates with non-technical backgrounds, such as those involved in selling or purchasing cloud based solutions and services, or those who have some involvement with cloud based solutions and services, as well as those with a technical background who have a need to validate their foundational-level knowledge around cloud services.

Technical IT experience is not required, however, some general IT knowledge or experience would be beneficial.

 

So, since this exam has such a broad audience and such an extended syllabus, the important question “how do I prepare?”

There are two pain paths to follow while preparing for the exam. The first one involves studying every material seems relevant. This can be time-consuming and prove exhausting in the long term, however it is a safe road to follow. The second option involves practicing for the exams. It is true that no matter how hard you study, unless you find the right preparation material, all your efforts may go wasted.

Preparing for the exam is not just covering the whole syllabus. You need to be able to answer tough and tricky questions in a specific time frame and learn about the pitfalls to avoid. Familiarizing with the exam environment and terminology is another thing you need to be prepared for.

 

Bearing all that in mind we developed the TEST4U module for the AZ-900 exam. We made sure that it covers everything you need in order to assure a passing score and make you calm down and take the exam with confidence.

Since this exam can be taken as an optional first step in learning about cloud services and how those concepts are exemplified by Microsoft Azure, it is not a prerequisite of another exam. Yet, it is a beneficial first step to take before taking other Azure-based certifications.

Relying on TEST4U for the complete preparation is your first step towards getting the Certificate!

https://www.test4u.eu/en/e-tests/exam-az-900-microsoft-azure-fundamentals-en

Γονείς: πως να εγγραφείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Τα παιδιά είναι στο σπίτι και αρκετοί δάσκαλοι και καθηγητές στέλνουν μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ασκήσεις. Οι γονείς θα πρέπει όμως να συνδεθούν σε αυτό. Πολλοί δυσκολεύονται.

Είναι πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι νομίζετε!
Και η αλήθεια είναι ότι ήταν καιρός να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που αυτές μας δίνουν, στην εκπαίδευση.

Αντί λοιπόν να γκρινιάζουμε ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και μένουν όλα πίσω, ας δούμε την πιο δημιουργική πλευρά. Ας επικεντρωθούμε στο να μαθαίνουμε νέα πράγματα.

Παρακολουθήστε αυτόν τον σύντομο και σαφή οδηγό για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τα πρώτα βήματα που ετοίμασε το test4u.eu. Έτσι θα μπορέσετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν την τάξη και να κάνουν όσα τους στέλνουν οι δάσκαλοι/καθηγητές τους.

Η τεχνολογία προχωρά. Ας την αξιοποιήσουμε προς όφελος των παιδιών μας.

Καλή αρχή!

Ο σωστός τρόπος να στέλνουμε email σε πολλούς παραλήπτες

Είναι σίγουρο ότι δεν είναι λίγες οι φορές που λάβατε κάποιο email και είδατε στο πεδίο του παραλήπτη να υπάρχουν δεκάδες διευθύνσεις email μαζί με την δικιά σας.
Και μπορεί να μην είναι και λίγες οι φορές που στείλατε ένα τέτοιο email.
Μπορεί ο απώτερος στόχος να επιτεύχθηκε. Το email έφτασε στους παραλήπτες του αλλά είναι αυτός ο σωστός, ευγενικός ή ακόμα και νόμιμος τρόπος;
Δυστυχώς όχι.
Η κοινοποίηση ξένων διευθύνσεων email σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των κατόχων των email είναι παράνομη. Αλλά ακόμα και παράνομη να μην ήταν, σίγουρα δεν είναι ευγενικό. Είναι μια προσωπική πληροφορία που πολλοί μπορεί να μην θέλουν να κοινοποιηθεί σε τρίτους.
Και μπορεί να αναρωτηθείτε:
«Καλά όλα αυτά, αλλά ποια είναι η λύση. Δεν είναι δυνατό να στέλνουμε ένα-ένα τα email όταν έχουμε να τα στείλουμε σε πολλούς παραλήπτες.»
Φυσικά και δεν χρειάζεται να τα στέλνετε ένα-ένα. Υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να στείλετε μαζικά email και να προστατεύσετε ταυτόχρονα τα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών σας.
Αυτός ο τρόπος είναι η Κρυφή Κοινοποίηση. Υπάρχει σε όλες τις εφαρμογές αλληλογραφίας.
Ακολουθούν 2 παραδείγματα μαζικής αποστολής email: Ένα μέσω του Outlook και ένα μέσω του Gmail.
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στείλετε ένα email στους γονείς των μαθητών ενός σχολείο για μια ενημέρωση σχετικά με μια επικείμενη συνάντηση του συλλόγου γονέων.

Gmail, Outlook: Ο εύκολος και ταυτόχρονα Λάθος τρόπος

Οι περισσότεροι, δυστυχώς, θα γράψουν όλες τις διευθύνσεις στο πεδίο προς και θα στείλουν το μήνυμα.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται αυτός ο λάθος τρόπος στις 2 εφαρμογές αλληλογραφίας.

Όταν σταλεί αυτό το μήνυμα ο παραλήπτης θα λάβει ένα μήνυμα που θα περιέχει όλες τις διευθύνσεις email των συνπαραληπτών του.

Gmail: Ο εξίσου εύκολος και Σωστός Τρόπος

Ας δούμε τώρα τον σωστό τρόπο.
Ξεκινάμε με το Gmail.
Κάνουμε κλικ στην κρυφή κοινοποίηση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Προσοχή, μην χρησιμοποιήσετε την απλή κοινοποίηση επειδή πάλι θα φαίνονται όλες οι διευθύνσεις στο μήνυμα του παραλήπτη.

Στην συνέχεια, στο νέο πεδίο που θα εμφανιστεί, εισάγουμε όλες τις διευθύνσεις των παραληπτών μας, ή τις μεταφέρουμε αν τις έχουμε ήδη εισάγει στο λάθος πεδίο.

Κάνουμε κλικ στο Αποστολή και είμαστε έτοιμοι.

Outlook: Τι να προσέξετε

Παρομοίως και στο Outlook.
Στο Outlook το κουμπί της κρυφής κοινοποίησης (ή Ιδιαίτερης κοινοποίησης όπως το ονομάζει η Microsoft) είναι κρυμμένο από προεπιλογή. Για αυτό κάνουμε κλικ στο κουμπί της απλής κοινοποίησης. Όπως και πριν μην χρησιμοποιήσετε την απλή κοινοποίηση επειδή πάλι θα φαίνονται όλες οι διευθύνσεις στο μήνυμα του παραλήπτη.

Άνοιξε ένα νέο παράθυρο που μας δίνει περισσότερες επιλογές. Εκεί βλέπουμε το πεδίο της Ιδιαιτ. Κοιν. στο οποίο θα πρέπει να εισάγουμε τις διευθύνσεις, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Και το τελικό μας μήνυμα θα έχει την παρακάτω εικόνα:

Μπορούμε τώρα να κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να στείλουμε το μήνυμα.
Οι παραλήπτες θα παραλάβουν το μήνυμα μας αλλά όπως φαίνεται και παρακάτω δεν θα βλέπουν τις διευθύνσεις των υπόλοιπων παραληπτών

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος

Με τον τρόπο που περιγράψαμε πιο πάνω μπορούμε πολύ εύκολα να στείλουμε μαζικά email νόμιμα και σεβόμενοι την ιδιωτικότητα των παραληπτών μας.
Αν θέλετε να δείτε μερικά ενδιαφέροντα μαθήματα για την σωστή χρήση του Outlook, αλλά και μερικά how-to βίντεο για γρήγορες λύσεις στην χρήση του Outlook μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube και να βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε.
https://www.youtube.com/test4ueu

Mr. Stelios Lambropoulos discusses the creation of professional videos on DION TV — Ο κύριος Στέλιος Λαμπρόπουλος συζητά την δημιουργία επαγγελματικών βίντεο στην DION TV

On Wednesday, March 4th, 2020, we were invited at DION TV as guests of the show “We Wake Up Together, We Start Together”. We want to thank Evangelia Tziaka for the invitation and Mr. Miltiadis Chalkidis for the hospitality.

The discussion was about the making of professional videos on the basis of our successful workshop at biscotto coffee +

 

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 βρεθήκαμε στην DION TV καλεσμένοι της εκπομπής «Ξυπνάμε μαζί, ξεκινάμε μαζί». Ευχαριστούμε την Ευαγγελία Τζιάκα για την πρόσκληση και τον κ. Μιλτιάδη Χαλκίδη για την φιλοξενία.
Η συζήτηση αφορούσε την δημιουργία βίντεο για επαγγελματικούς σκοπούς με αφορμή το επιτυχημένο workshop που διοργανώσαμε στο biscotto coffee+