Νέοι εκπαιδευτικοί ορίζοντες

με αυτό το μήνυμα σας ενημερώνουμε για την λειτουργία της
πλατφόρμας
εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης

www.test4u.eu

η οποία σας προσφέρει
νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες.

Σε αυτούς τους καιρούς θα πρέπει να προσφέρουμε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Η ιστορία με το word, excel και internet έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο της, τουλάχιστον με την μορφή που την προσφέραμε τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι σαφές, θεωρώ, σχεδόν σε όλους μας. Γράφω σχεδόν σε όλους μας, διότι κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν να “πουλήσουν” word, excel και internet με μια τακτική παρωχημένη και αναποτελεσματική πλέον (μειώνοντας δηλαδή τις τιμές). Μου θυμίζουν το Κράτος το οποίο κόβει μισθούς και συντάξεις θεωρώντας οτι έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη. Την τακτική που θα ακολουθήσουμε σχετικά με το word, excel και internet θα σας την ανακοινώσουμε σύντομα.

τι είναι το test4u.eu

Το test4u.eu είναι μια πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης για τα παρακάτω αντικείμενα:

test4u.eu.applications

 

 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με τη βοήθεια του νέου μας εργαλείου  μπορείτε να μάθετε να προγραμματίζετε, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.

Είναι το πρώτο παγκοσμίως, απ’ όσο γνωρίζουμε, εργαλείο το οποίο λειτουργεί μέσω web και για τις πέντε εφαρμογές.

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό  περιβάλλον.

test4u-html

 

ΤΕΣΤ

Εννοείται οτι προσφέρουμε in-ates ερωτήσεις και για τα πέντε αντικείμενα. Έτσι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει αλλά και να διορθώσει κώδικα. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εξεταστικό περιβάλλον του νέου εργαλείου.

javascript-test4u.eu

 

 

TEST4U: νέα τρίγλωσση online πλατφόρμα με νέα αντικείμενα και εργαλεία συνεργασίας

με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

1) για την online πλατφόρμα εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού test4u.eu

2) για την Αγγλική και Γερμανική έκδοση του TEST4U

3) για το νέο εργαλείο εκμάθησης προγραμματισμούσε HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

4) για την δυνατότητα χρησιμοποίησης του TEST4U στο δικό σας πρόγραμμα e-learning

 

en-de-frontpage-18-1-2013

Η infolearnθα παρουσιάσει την νέα online πλατφόρμα,τις δύο νέες εκδόσεις καθώς και το προγραμματιστικό ερ γαλείο, στην LEARNTEC, την μεγαλύτερη έκθεση e-learning η οποία θα διεξαχθεί στην Καρλσρούη, 29-31.1.2013.

Μέσω της νέας online πλατφόρμας και του διαχειριστικού συστήματος που την συνοδεύει,  έχετε την δυνατότητα να προσφέρετε υπηρεσίες εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού με σκοπό να:


μετατρέψτε την εταιρία

                σε οργανισμό που μαθαίνει

 

Η πλατφόρμα διατίθεται σε τρεις (3) γλώσσες όπως και οι περισσότερες εφαρμογές.

HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Με τη βοήθεια του νέου μας εργαλείου  μπορείτε να μάθετε να προγραμματίζετε, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.


Είναι το πρώτο παγκοσμίως
, απ’ όσο γνωρίζουμε, εργαλείο το οποίο λειτουργεί μέσω web και για τις πέντε εφαρμογές.

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό  περιβάλλον.

test4u-html

 

Εννοείται οτι προσφέρουμε in-ates ερωτήσεις και για τα πέντε αντικείμενα. Έτσι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει αλλά και να διορθώσει κώδικα. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εξεταστικό περιβάλλον του νέου εργαλείου.

javascript-test4u.eu

TEST4U API, ActiveX, Command Line

 Για τους πελάτες σας οι οποίοι εκπαιδεύονται μέσα από το δικό σας e-learning,η infolearnσας δίνει την δυνατότητα πρώτα να εξασκούνται στις ερωτήσεις του TEST4U και στη συνέχεια το TEST4Uνα επιστρέφει στατιστικά στοιχεία στον δικό σας δικτυακό τόπο. 

Αυτό είναι εφικτό μέσω του API, του ActiveXκαι του Command Line που δημιουργήσαμε.