TEST4U – KEEP CALM

TEST4U_KEEP_CALM

Δεκέμβριος 2003

Πρώτη εσωτερική έκδοση του TEST4U για χρήση από τους μαθητές της Infolearn είναι γεγονός.
Η κωδική ονομασία του προγράμματος είναι «ILates».

Μάρτιος 2004

Επίσημη κυκλοφορία στην Ελλάδα με όνομα TEST4U και λογότυπο την παρακάτω εικόνα.

TEST4U logo

 

Η πρώτη εικόνα που έβλεπαν οι μαθητές όταν ξεκινούσαν το TEST4U.

TEST4U screenshot

Continue reading “TEST4U – KEEP CALM”

LEARNTEC 2014. TEST4U – A new software providing preparation tests for certification examinations and advanced personnel evaluation tests

We are very pleased to invite you to the LEARNTEC 2014 International Trade Fair. In addition we would like to take the opportunity to inform you about the application TEST4U, which is offered by our company.

If you wish to attend a more detailed presentation of this application, we will be happy to welcome you to the stand B70 of the LEARNTEC 2014 International Trade Fair, which will take place in Karlsruhe between 4 and 6 February 2014.

182x200Find out the reason why more than 1.000 schools and more than 700.000 students have trusted TEST4U !

What is TEST4U?

TEST4U is an automated test which cooperates with the actual applications instead of flash simulation and can be used to:

 • prepare the students for certification examinations (e.g. ecdl)
 • train and assess employees

How does it work? 

TEST4U presents a question to the student and then it evaluates the student’s answer. If the answer is correct, TEST4U moves on to the next question otherwise it shows a video clip with the correct answer.

For instance, at the actual Word application the student is asked to insert a photo in the open document at the right of the text.

TEST4U provides questions which demand multiple actions at many applications successively (e.g. create a chart at the actual Excel application, copy the chart to the actual Word application and send via e-mail the attached Word document.

In the case of HTML, CSS, JavaScript, PHP or MySQL the student is asked to develop and correct code and not just submit answers to multiple choice questions.

Which applications are supported?

Windows XP, Vista, 7, 8 • MS-Office, OpenOffice, LibreOffice • Word, Excel, PowerPoint, Access (basic & advanced level) • Internet Explorer, Outlook • Autocad (2D & 3D) • Joomla!, VirtueMart, Joom!Fish • HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Infolearn profile

Infolearn has been developing and promoting educational software and integrated certification systems.

It was founded in the city of Thessaloniki in 2003 and since then it has marked its place as high quality educational software developer.

Trusted by

 1. 700 000 Students
 2. 1000 Institutions
 3. Infolearn has already contributed to the creation of 2 out of 9 certification bodies, which provide computer license certifications, recognized by the Greek state: DIPLOMA in 2009 and Key-cert in 2006.

TEST4U advantages

 • More than 6000 questions
 • More than 27 applications
 • A solution video for every question
 • 100% real applications,
 • not flash simulations
 • Automated correction
 • Open Source Applications
 • Delivered more than
 • 7.000.000.000 Questions
 • 11 years of experience
 • Scenario and interapplicational questions
 • Instructor evaluation
 • Automated correction
 • Statistics illustrating student progress
 • Medals for the best students
 • No need of administrator rights
 • TEST4U records the student’s
 • performance both in detail and aggregated so that you can be informed for their progress individually and in relation to the rest of the class.
 • The questions of each application are
 • categorized for targeted training (e.g. at Word: “Paragraph Formatting”, “Tables” etc). TEST4U allows you to create your own set of questions from the existing ones (e.g. you can create a set of questions for the evaluation of the Secretariat’s skills).
 • You can enrich TEST4U with your
 • own questions (available types of questions: multiple choice questions, text input questions, matching questions).

Νέα έκδοση του TEST4U CAD 3D

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, αλλά όπως λέει και ο ποιητής:

“Όταν δεν ρισκάρεις, τελικά, ρισκάρεις περισσότερο”.

Εμείς από την πλευρά μας δημιουργούμε νέα προϊόντα για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε νέους πελάτες.

 

Με αυτά κατά νου η infolearn κυκλοφόρησε την νέα έκδοση του TEST4U η οποία καλύπτει και το CAD 3D. 

Περιέχει συνολικά 149 ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους σε video και λειτουργεί στις εκδόσεις 2008, 2009, 2010 και 2011 του AutoCAD.

Ενημερωθείτε για την ύλη που καλύπτει η νέα έκδοση TEST4U CAD 3D από τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.infolearn.com.gr/product.php?id=7

e-TEE. Video-μαθήματα AutoCAD

Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!
Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
www.test4u.eu

cert4u – AutoCAD

η INFOlearn κυκλοφόρησε την έκδοση του cert4u για το AutoCAD.

Το cert4ucad περιέχει περισσότερες από 10 ώρες βίντεο-μαθημάτων τα οποία καλύπτουν την ύλη των δύο διαστάσεων. Το cert4u cad συνοδεύεται από παραδείγματα για αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και τοπογράφους.

Όπως και σε όλα τα προϊόντα cert4u, υπάρχει σύνδεση με το TEST4Uγια να μπορεί ο μαθητής να εξετάζεται σε inates ερωτήσεις αφού παρακολουθήσει πρώτα το μάθημα.

Το προϊόν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την εκπαίδευση των μηχανικών στα πλαίσια τουπρογράμματος e-TEE αλλά και για την εκπαίδευση μαθητών στη σχολή σας.

  

 

TEST4U CAD 9.7.1

συνολικά 186 ερωτήσεις

Επίσης, η INFOlearn κυκλοφόρησε την νέα έκδοση TEST4U CAD

Στην νέα έκδοση 9.7.1 προσθέσαμε 55 νέες inates ερωτήσεις.

Η INFOlearn είναι η μοναδική εταιρία η οποία έχει δημιουργήσει για το AutoCADinates ερωτήσεις και όχι απλές βίντεο-λύσεις.

Με τις βίντεο-λύσεις ο μαθητήςδεν ανταποκρίνεται κριτικά σε κάθε ερώτηση. Μαθαίνει απλώς παπαγαλία την απάντηση. Έτσι, την ώρα την εξέτασης, δεν θα είναι σίγουρος για την απάντησή του.

Αντίθετα, με τις inates ερωτήσεις, ο μαθητής είναι σίγουρος για την απάντησή του διότι το πρόγραμμα TEST4U CAD τον αξιολογεί κατά τη διάρκεια της εξάσκησης.