Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων – e goneis

 

Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!
Αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πληροφορικής
www.test4u.eu

 

   

TEST4U και cert4u
η σίγουρη λύση για την εκπαίδευση των γονέων

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις εκπαιδευτικές λύσεις που έχουμε να σας προτείνουμε για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των γονέων.

 

Στην πρόσφατη ενημέρωση που έγινε στο υπουργείο Ανάπτυξης έγινε σαφές πως οι σχολές επιφορτίζονται ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να ρισκάρουν και οικονομικά (π.χ. αν δεν έρθει εγκαίρως η σύνδεση ίντερνετ, αν ο γονέας δεν θέλει να συνεχίσει το πρόγραμμα αφού όμως έχει δεχθεί την επίσκεψη του καθηγητή, αν ο γονέας κοπεί στις εξετάσεις πιστοποίησης κ.λπ.)

Γι’ αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν είναι καθόλου θεωρητικά, πρέπει οι σχολές να βρουν λύσεις.

Στα παραπάνω, λάβετε επίσης υπ’ όψιν σας πως οι σχολές είναι υπεύθυνες και για την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού.
Στο σημείο αυτό όμως υπάρχουν οι εκπαιδευτικές λύσεις της
INFOlearn οι οποίες είναι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές.
Έτσι, όσον αφορά το εκπαιδευτικό τμήμα του προγράμματος, είστε σίγουροι. Δεν πειραματίζεστε. Δεν δοκιμάζετε νέα προϊόντα τα οποία ετοιμάστηκαν γρήγορα-γρήγορα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος.
Τα προγράμματά μας είναι γνωστά και αποτελεσματικά, εδώ και χρόνια.
Επιλέγοντας τις λύσεις της
INFOlearn λύσατε ένα πρόβλημα και μάλιστα οικονομικά.

 

 

Τα προϊόντα

 

 

 

Το cert4u, είναι το πρόγραμμα video-μαθημάτωντης INFOlearn.

Το TEST4U είναι το πρόγραμμα που θα εξετάζει τους γονείς στην περίπτωση που θέλουν να αποκτήσουν και πιστοποιητικό.

Το ελάχιστο όριο για τις ώρες εξάσκησης είναι οι 40 ώρες. Αν μια σχολή θέλει να προσφέρει περισσότερες ώρες μπορεί να το κάνει.

Να γνωρίζετε πως τα προϊόντα TEST4U και cert4u θα λειτουργούν συνεχώς μέχρι τις 30/11.Στις προσφορές σας λοιπόν, μπορείτε να ορίσετε όσες ώρες εξάσκησης θέλετε.

Μέχρι αυτή τη στιγμή μόνο η INFOlearn σας προτείνει δύο προϊόντα. Δεν επαναπαυόμαστε στο  cert4u (e-learning). Σας προσφέρουμε και το TEST4U, στην ίδια τιμή, ώστε να μεγιστοποιήσετε το κέρδος σας. Όταν όλοι λοιπόν προτείνουν μόνο e-learning εμείς κάνουμε την διαφορά προσφέροντάς σας και το TEST4U.

 

Η διαδικασία

 

Ο γονέας θα λαμβάνει από την σχολή έναή δύο dvd με τα προγράμματα cert4u και TEST4U, καθώς και τους κωδικούς ενεργοποίησης των προγραμμάτων.

Ό καθηγητής, κατά την διάρκεια της 5ωρης εκπαίδευσης, εγκαθιστά τα προγράμματα στον υπολογιστή του γονέα και δείχνει τον τρόπο λειτουργίας.

Τα προγράμματα καταγράφουν τα μαθήματα που παρακολούθησε ο γονέας καθώς και τον χρόνο εξάσκησης και ανεβάζουν στο ίντερνετ τα αποτελέσματα.

Ο υπεύθυνος της σχολής μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε μαθητή είτε μέσω web είτε μέσω συγκεντρωτικών αναφορών που θα λαμβάνει. Στις αναφορές θα αναφερθώ και παρακάτω.

 

 

Παρακολούθηση της προόδου

 

 

Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της προόδου του γονέα.

Εμείς όμως πιστεύουμε πως οι σχολές πρέπει να παρακολουθούν την πρόοδο του γονέα. Εξηγούμαι:

·       Αν δεν παρακολουθήσουμε την πρόοδό του,
ο γονέας στην ουσία ασχολείται μόνος του. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας πως ο γονέας δεν έχει, μετά την ενημέρωση, καμία επαφή με τη σχολή τότε, πιστεύω, πως η παρακολούθηση επιβάλλεται. Έτσι, αν διαπιστώσουμε πως δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου, μια παρακίνηση ίσως να τον βοηθούσε.

·       Αν ο γονέας ασχολείται αρκετά με το πρόγραμμα
ίσως να μην γνωρίζει πως με λίγη παραπάνω προσπάθεια μπορεί να αποκτήσει και ένα πιστοποιητικό.

Οι σχολές θα λαμβάνουν αναφορές μέσω των οποίων θα γνωρίζουν ποιοί μαθητές ασχολούνται με το πρόγραμμα, πόσο ασχολούνται, τα ποσοστά επιτυχίας κ.λπ.

Οι αναφορές αυτές θα είναι συγκεντρωτικές. Δεν έχει νόημα να λαμβάνουν οι σχολές για κάθε γονέα ξεχωριστή αναφορά. Αν μια σχολή έχει 100 γονείς, μόνο για την ανάγνωση των αναφορών θα χρειαστεί αρκετό χρόνο (βέβαια, μέσω web, θα υπάρχουν αυτές οι αναλυτικές αναφορές για κάθε γονέα οπότε αν μια σχολή θέλει να τις δει θα έχει τη δυνατότητα).

Εμείς θα στέλνουμε συγκεντρωτικές αναφορές. Δηλαδή:

·       Πόσοι και ποιοί γονείς δεν ασχολούνται καθόλου

·       Πόσοι και ποιοί γονείς, ασχολούνται και έχουν καλά ποσοστά στο TEST4U οπότε είναι έτοιμοι να δώσουν εξετάσεις