ΑΕΠΠ – TEST4U

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η infolearn σας διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ το δικαίωμα χρήσης του ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού TEST4U ΑΕΠΠ, το οποίο έχει αναπτύξει για τις ανάγκες των μαθητών της Γ’ Λυκείου, ως επιπλέον βοήθημα στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Το TEST4U ΑΕΠΠ περιέχει περισσότερες από 366 ερωτήσεις.

AEPP-TEST4U-ΑΕΠΠ

 

Συνδεθείτε στο www.test4u.eu/online με τα παρακάτω στοιχεία σύνδεσης:

username: demo
password: demo

για να δείτε δείγμα των ερωτήσεων.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η δωρεάν χρήση του λογισμικού μας, επικοινωνήστε μαζί σας στο 2310 888 771, 10:00 – 18:00.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συγγραφή/Διόρθωση Κώδικα

Το TEST4U ΑΕΠΠ περιέχει ερωτήσεις οι οποίες, για να απαντηθούν σωστά, ο μαθητής θα πρέπει να γράψει/διορθώσει κώδικα.
Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος εξέτασης είναι διαφορετικός, αλλά, θεωρούμε ότι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει/διορθώνει κώδικα.

Το τεστ TEST4U ΑΕΠΠ υποστηρίζει επίσης τους πιο δημοφιλείς τύπους ερωτήσεων όπως: 
• πολλαπλών επιλογών 
• σωστού-λάθους 
• εισαγωγής κειμένου και 
• αντιστοίχισης.

καθώς και τους παρακάτω:

• Ταξινόμησης
Για κάθε ερώτηση ταξινόμησης μπορείτε να εισάγετε μέχρι οκτώ (8) αντικείμενα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τα ταξινομήσει αναλόγως της διατύπωσης της ερώτησης.

• Επιλογής λέξεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τα κενά του κειμένου/κώδικα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις.

• Σταυρόλεξο
Ο υποψήφιος θα πρέπει να λύσει ένα σταυρόλεξο.

• Πολλαπλή Σωστό – Λάθος
Ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει με Σωστό / Λάθος σε περισσότερες από μια απαντήσεις της ερώτησης.

• Εντοπισμός γραμμής κώδικα
Ο υποψήφιος θα πρέπει να εντοπίσει την ζητούμενη γραμμή κώδικα. Για παράδειγμα θα πρέπει να εντοπίσει σε ποια εντολή του αλγορίθμου ενδέχεται να εκτελεστεί η διαίρεση με το μηδέν.

• Παρακολούθηση τιμών
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τις τιμές των ζητούμενων μεταβλητών ενός τμήματος κώδικα.