Είσαι εμπορικός οργανισμός; Το Ελληνικό Δημόσιο δεν δέχεται την δωρεά σου.

Άλλη μια ιστορία όπου το Δημόσιο αντί να εστιάσει στην ουσία (αν η δωρεά είναι χρήσιμη κ.λπ.) αποφασίζει με μοναδικό κριτήριο αν είσαι ή όχι εμπορικός οργανισμός.

Για να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται…

Μια φορά κι έναν καιρό, στην όχι και τόσο μακρινή χώρα που λέγεται Αυστρία…
…Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Έρευνας επένδυσε στην αξιολόγηση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Εμπιστεύτηκε την infolearn, μια Ελληνική επιχείρηση που παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης από το 2003. Άλλωστε, το λογισμικό αξιολόγησης TEST4U ήταν το μοναδικό λογισμικό παγκοσμίως που πληρούσε όλες τις απαιτήσεις. Οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με την εταιρία, έθεσαν τις προδιαγραφές και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκλεισε η συμφωνία, ετοιμάστηκε και παραδόθηκε το λογισμικό.

Στόχος των αρμόδιων ήταν να αξιολογηθεί με την χρήση του λογισμικού αξιολόγησης τουλάχιστον το 20% των μαθητών. Εάν αυτό μεταφραστεί σε απόλυτους αριθμούς, πρόκειται για περίπου 60.000 μαθητές.

Η καινοτομία συνίσταται στο γεγονός ότι το TEST4U αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα που παρέχει εκπαίδευση και αξιολόγηση για την χρήση της σουίτας ανοικτού λογισμικού LibreOffice. Τόσο η εκπαίδευση, όσο και η αξιολόγηση γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και όχι σε κάποιου είδους προσομοιωτή ή με την χρήση απλών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Σε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό οφείλει το TEST4U την τεράστια επιτυχία του.

Παράλληλα στην Ελληνική πραγματικότητα…
…Με αφορμή την αγορά του Ελληνικού λογισμικού από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας για την αξιολόγηση των μαθητών των σχολείων της χώρας, η εταιρία infolearn, δημιουργός του TEST4U, επιχείρησε να διαθέσει δωρεάν στα Ελληνικά σχολεία τα ίδια τεστ αξιολόγησης, στην Ελληνική γλώσσα, ώστε οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση δημοφιλούς σουίτας εφαρμογών γραφείου, εντελώς δωρεάν.

Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων; «[…] δεν εισηγούμαστε θετικά ως προς την έγκριση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: TEST4U της εταιρίας infolearn, δεδομένου ότι το υποβληθέν προς εξέταση στο Ι.Ε.Π. αίτημα αποτελεί πρόταση εμπορικού οργανισμού.».

 

 

TEST4U XV – Witness the future of training.

TEST4U XV – Witness the future of training.
Release date: 09 January 2019

– New, robust features. New interface.
– Faster and more user-friendly.
– Benchmark and Assessment tests.
– In-test Question navigator and Support Chat.
– Personal Question List.
– Graphs to monitor progress.
– Continue from where you stopped.
– Available in 5 languages.

Find out more at www.test4u.eu

Training and evaluation of employees. A real story

Investing in continuous training and evaluation of employees is a reality. Organizations invest increasingly into their most valuable resource: Their people, the soul of the organization.

Following the successful completion of the training and evaluation of the KEK ELTA employees, we are delighted to accept our assessment by Mr. Christos Papakonstantinou, Director of Administration & Training at KEK ELTA S.A.

We thank him for his kind words!

Read the assessment of Mr. Papakonstantinou:

“KEK ELTA chose TEST4U for the training and evaluation of employees’ skills in Office applications. Investing in People is always the best investment therefore had to rely on a top tool to be 100% sure for the quality of the result.
Initially, employees were trained using the specialized video lessons by TEST4U at the syllabus of our choice, then practiced at TEST4U, so as to consolidate the new syllabus in the most efficient way, and finally employees were evaluated again with the help of TEST4U to get quantitative data for the success of the project.

Regarding our cooperation with infolearn, I would like to focus on the very good communication we have had as well as the immediate response to our requests.

In the context of the positive impressions we have gained from the use of the TEST4U platform, I must focus in particular on the flexibility that TEST4U has given us, as the syllabus has been tailored to our needs, employees had the chance to login and train/practice wherever they wish, while at all times we had a full picture of the progress of the employees.

For all the above reasons the TEST4U platform was considered the best training and evaluation solution. Thanks to the TEST4U team and we hope to renew our cooperation in the future.”

 

The Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research has commissioned the Greek Company infolearn and the TEST4U software the evaluation and assessment of pupils at the software LibreOffice and the Operating System Windows, under digi.check.8.

Greek software in Austrian schools

TEST4U www.test4u.eu, the Greek IT skill assessment platform will be used by students in Austria to assess their skills in the suite of Free Software / Open Source Software LibreOffice (Writer, Calc, Impress applications), and the Operating System Windows.

The Austrian project managers approached infolearn for the development of an exclusive automated testing version of TEST4U, the only software in the world that uses in-application technology for the objective assessment of students. The use of the automated evaluation platform for the LibreOffice suite began in the academic year 2018-2019 and is expected to be used by 20% of Austrian schools (around 60,000 students per year).

The project was delivered ahead of the deadline, despite the short time that infolearn had in order to complete the development and the scrutiny of the implementation and customization of the platform.

Besides the evaluation of students, the TEST4U assessment platform offers comprehensive information on the performance of students, through analytical and statistical data, both at total level and per module.

Last but not least important, it is worth noting that students gain access from wherever they want to, as the use of the assessment platform is not limited to school area.

A few words about TEST4U
TEST4U is used by companies for the evaluation of candidates or existing employees, by those interested in improving their skills or acquiring new ones and by those interested in obtaining a Recognized IT Certificate. Its first version was released in 2003. Since then, it counts more than 700,000 satisfied users. It covers more than 19 applications and is currently available in 5 languages.

Related Resources:
The official website of the project: https://digicheck.at/index.php?id=562&L=0

The official TEST4U website: https://www.test4u.eu/

For additional information, you may contact Mrs. Annita Parisi at 00302310888771, or at the e-mail address annita.parisi(at)test4u.eu.

Vimeo Video Uploader WordPress Plugin

Have you ever needed to upload a large video to your WordPress site?

You can upload it on your server and burden it with streaming the video to all your visitors.
You can also end up having your server stream a 4K video to a low resolution smart phone.

The only choice is the video streaming services.

Vimeo is one of them.

The process of adding a video to your post using Vimeo is a little cumbersome.

You first have to upload the video to Vimeo, copy its URL and then return to your WordPress site and paste that URL to your post.

If you use videos in your post a lot, you can understand the need for a more efficient way.

Our Vimeo Video Upload plugin is adding a button to your edit post page.

 

 

By clicking this button, you can just drag and drop the video you want. That video is then automatically uploaded to your Vimeo account and added to your post.

If you change your mind and want to remove the video, you have the option to automatically remove it from Vimeo as well.

Settings

Login to your Vimeo account and create a new App. Follow the instructions from the Vimeo Developer Guide:

Registering your app

Uploading videos through the API always happens in the context of an application. Even if you’re just sending us HTTP requests from a command line, we assume that there’s an app associated with these requests. So the first order of business is to register your app:

 1. Log into your Vimeo account, and go to your My Apps page at developer.vimeo.com/apps.
 2. Click Create an app. Your browser goes to the Create a New App page.
 3. Fill out the brief registration form, and click or tap Create app.

Once created, your app will appear in the list on your My Apps page.

Requesting upload access

Registering your app unlocks many different API features. But for uploading videos specifically, you’ll need to get access before moving forward. To do so, reach out to our moderation team:

 1. From the My Apps page, click the name of your app. Your browser goes to the Details page for this app.
 2. Find the Upload Access heading, and click the Request Upload Access link. Your browser goes to the Request Upload Permissions page.
 3. Provide some basic information about your project, and click Request Upload Access.

Then copy the App ID, Client ID, Client Secret, Access Token from Vimeo and paste them in the settings section of our Plugin.

 

You are ready to go.

 

Want to learn more? Contact us.

Front-End Vimeo Video Uploader plugin

Do you have a LearnDash LMS WordPress site?

Do you use the Front-End Course Creation plugin by Wisdmlabs?

Then you would come across the need to upload a large video lecture.

You can upload that lecture on your server and burden it with streaming the video to all your students, but you can also end up having your server stream a 4K video to a low resolution smart phone.

The only viable choice is to use a video streaming service.

Vimeo is one of them.

The process of adding a video lecture to your course using Vimeo is a little cumbersome.

You first have to upload the video to Vimeo, copy its URL and then return to your Course Creation page and paste that URL to your course.

If you have a lot of video lectures in your course, you can understand the need for a more efficient way.

Our Front-End Vimeo Video Uploader plugin is adding a new area to your Front-End Course Creation page.

By clicking this button, you can just drag and drop the video you want in that area. That video is then automatically uploaded to your Vimeo account and added to your course.

If you change your mind and want to remove the video, you have the option to automatically remove it from Vimeo as well.

Settings

Login to your Vimeo account and create a new App. Follow the instructions from the Vimeo Developer Guide:

Registering your app

Uploading videos through the API always happens in the context of an application. Even if you’re just sending us HTTP requests from a command line, we assume that there’s an app associated with these requests. So the first order of business is to register your app:

 1. Log into your Vimeo account, and go to your My Apps page at developer.vimeo.com/apps.
 2. Click Create an app. Your browser goes to the Create a New App page.
 3. Fill out the brief registration form, and click or tap Create app.

Once created, your app will appear in the list on your My Apps page.

Requesting upload access

Registering your app unlocks many different API features. But for uploading videos specifically, you’ll need to get access before moving forward. To do so, reach out to our moderation team:

 1. From the My Apps page, click the name of your app. Your browser goes to the Details page for this app.
 2. Find the Upload Access heading, and click the Request Upload Access link. Your browser goes to the Request Upload Permissions page.
 3. Provide some basic information about your project, and click Request Upload Access.

Then copy the App ID, Client ID, Client Secret, Access Token from Vimeo and paste them in the settings section of our Plugin.

You are ready to go.

Want to learn more? Contact us.

Google Classroom & Academy of Code & TEST4U

Academy of Code is built to engage people in coding in a fun and addicting way! It provides lessons in HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL.Academy of Code is an interactive online community that involves the contribution of volunteers from many countries around the globe to promote coding as a way of thinking.

Classroom integration

Teachers can add each course as a Google classroom. Each lesson of our course will be added in the classroom as assignment.

The student can then complete these assignments in academy-of-code.com. Upon completion the assignments are automatically turned in and graded.

It is currently available in English, Greek, Chinese and Serbian. We give the ability to whoever is interested to help us translate it to their own language.

Want to learn more? Contact us.