ΑΕΠΠ – TEST4U

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η infolearn σας διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ το δικαίωμα χρήσης του ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού TEST4U ΑΕΠΠ, το οποίο έχει αναπτύξει για τις ανάγκες των μαθητών της Γ’ Λυκείου, ως επιπλέον βοήθημα στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Το TEST4U ΑΕΠΠ περιέχει περισσότερες από 366 ερωτήσεις.

AEPP-TEST4U-ΑΕΠΠ

 

Συνδεθείτε στο www.test4u.eu/online με τα παρακάτω στοιχεία σύνδεσης:

username: demo
password: demo

για να δείτε δείγμα των ερωτήσεων.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η δωρεάν χρήση του λογισμικού μας, επικοινωνήστε μαζί σας στο 2310 888 771, 10:00 – 18:00.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συγγραφή/Διόρθωση Κώδικα

Το TEST4U ΑΕΠΠ περιέχει ερωτήσεις οι οποίες, για να απαντηθούν σωστά, ο μαθητής θα πρέπει να γράψει/διορθώσει κώδικα.
Γνωρίζουμε ότι ο τρόπος εξέτασης είναι διαφορετικός, αλλά, θεωρούμε ότι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει/διορθώνει κώδικα.

Το τεστ TEST4U ΑΕΠΠ υποστηρίζει επίσης τους πιο δημοφιλείς τύπους ερωτήσεων όπως: 
• πολλαπλών επιλογών 
• σωστού-λάθους 
• εισαγωγής κειμένου και 
• αντιστοίχισης.

καθώς και τους παρακάτω:

• Ταξινόμησης
Για κάθε ερώτηση ταξινόμησης μπορείτε να εισάγετε μέχρι οκτώ (8) αντικείμενα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τα ταξινομήσει αναλόγως της διατύπωσης της ερώτησης.

• Επιλογής λέξεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τα κενά του κειμένου/κώδικα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις.

• Σταυρόλεξο
Ο υποψήφιος θα πρέπει να λύσει ένα σταυρόλεξο.

• Πολλαπλή Σωστό – Λάθος
Ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει με Σωστό / Λάθος σε περισσότερες από μια απαντήσεις της ερώτησης.

• Εντοπισμός γραμμής κώδικα
Ο υποψήφιος θα πρέπει να εντοπίσει την ζητούμενη γραμμή κώδικα. Για παράδειγμα θα πρέπει να εντοπίσει σε ποια εντολή του αλγορίθμου ενδέχεται να εκτελεστεί η διαίρεση με το μηδέν.

• Παρακολούθηση τιμών
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τις τιμές των ζητούμενων μεταβλητών ενός τμήματος κώδικα.

Online Test για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

η infolearn σας παρουσιάζει το εργαλείο εξάσκησης για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Δημιουργήσαμε το τεστ ΑΕΠΠ το οποίο περιέχει περισσότερες από 350 ερωτήσεις.Σε σύντομο χρονικό διάστημα το τεστ θα περιέχει περισσότερες από 500 ερωτήσεις.

Πως διδάσκεται το μάθημα ΑΕΠΠ σήμερα:

1 ΒΗΜΑ: ο μαθητής παρακολουθεί την παράδοση σε αίθουσα με την φυσική παρουσία καθηγητή.
2 ΒΗΜΑ: στη συνέχεια ο μαθητής θα πρέπει να διαβάσει αλλά και να κάνει τις ασκήσεις του (είτε στο φροντιστήριο είτε στο σπίτι).

Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον μαθητή αλλά και τον καθηγητή ΟΧΙ στο πρώτο αλλά στο 2 Βήμα και ειδικά στην εξάσκηση.

 

Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα τεστ για εξάσκηση και όχι video-μάθημα. 

 

Το τεστ ΑΕΠΠ υποστηρίζει τους πιο δημοφιλείς τύπους ερωτήσεων όπως:

·       πολλαπλών επιλογών

·       σωστού-λάθους

·       εισαγωγής κειμένου και

·       αντιστοίχισης.

Εκτός όμως από αυτούς τους τύπους ερωτήσεων, υποστηρίζει και τους παρακάτω:

·       Ταξινόμισης
Για κάθε ερώτηση ταξινόμησης μπορείτε να εισάγετε μέχρι οκτώ (8) αντικείμενα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τα ταξινομήσει αναλόγως της διατύπωσης της ερώτησης.

·       Επιλογής λέξεων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τα κενά του κειμένου/κώδικα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις.

·       Σταυρόλεξο
Ο υποψήφιος θα πρέπει να λύσει ένα σταυρόλεξο.

·       Πολλαπλή Σωστό – Λάθος
Ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει με Σωστό / Λάθος σε περισσότερες από μια απαντήσεις της ερώτησης.

·       Εντοπισμός γραμμής κώδικα
Ο υποψήφιος θα πρέπει να εντοπίσει την ζητούμενη γραμμή κώδικα. Για παράδειγμα θα πρέπει να εντοπίσει σε ποια εντολή του αλγορίθμου ενδέχεται να εκτελεστεί η διαίρεση με το μηδέν.

·       Παρακολούθηση τιμών
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τις τιμές των ζητούμενων μεταβλητών ενός τμήματος κώδικα.

όλους αυτούς τους τύπους έχετε την δυνατότητα να τους δείτε στην πράξη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου που εμφανίζονται παρακάτω.

Αναλυτικά οι τύποι ερωτήσεων

 Πολλαπλών επιλογών

πολλαπλών-επιλογών

 

Εισαγωγής κειμένου

εισαγωγής-κειμένου

 

 

Αντιστοίχισης

 

αντιστοίχιση

 

Ταξινόμησης
ο μαθητής βλέπει την παρακάτω εικόνα

ταξινόμηση-shuffle

και πρέπει να “ταξινομήσει” τον κώδικα

ταξινόμηση

 

Επιλογή λέξεων

επιλογής-λέξεων

 

Σταυρόλεξο

 

σταυρόλεξο

 

Πολλαπλό σωστό ή λάθος

πολλαπλών-σωστού-λάθους

 

 

Εντοπισμός γραμμής/ών που περιέχουν το λάθος

επιλογή-γραμμής-κώδικα

 

Παρακολούθηση τιμών

παρακολούθηση-τιμών

 

 

Αν θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε την έκδοση Pro η οποία σας επιτρέπει να εισάγετε δικές ερωτήσεις στο τεστ ΑΕΠΠ.