Διαδραστικοί πίνακες και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

με αυτό τo μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την νέα έκδοση του TEST4U 11.6.

Η νέα έκδοση του TEST4U περιέχει 178 ερωτήσεις και καλύπτει την ύλη του νέου πιστοποιητικού του αναγνωρισμένου φορέα DIPLOMA για τους Διαδραστικούς Πίνακες και την Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού.ilboardilboard

 

Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα

ilboard

Για την όσο το δυνατόν πιο πιστή εξεταστική εμπειρία δημιουργήσαμε ειδικό λογισμικό για Διαδραστικούς Πϊνακες το οποίο λειτουργεί σε όλους τους τύπους διαδραστικών πινάκων και το οποίο παρέχει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία όπως μπορείτε να δείτε και στην παραπάνω εικόνα.

Έτσι, ο υποψήφιος εξασκείται:

στον χειρισμό των εργαλείων του Διαδραστικού Πίνακα για να δημιουργεί μαθήματα αλλά και

στο να χρησιμοποιεί αυτά τα μαθήματα μέσα στην τάξη

 

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

hotpotatoescamtasiawinklogo

Όσον αφορά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ο υποψήφιος εξασκείται: 

στην δημιουργία quiz με τηνδωρεάν εφαρμογή Hot Potatoes καθώς και
στην δημιουργία βίντεο-μαθήματα με το camtasia studio ή με το δωρεάν εργαλείο wink.


Εννοείται οτι θεωρούνται ως δεδομένες οι παρακάτω γνώσεις σε βασικό πάντα επίπεδο:

  • χειρισμού φακέλων και αρχείων κειμένου, ήχου, βίντεο, φωτογραφιών καθώς και η εγκατάσταση εφαρμογών
  • μέσα αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα και projector
  • πλοήγηση, αναζήτηση και αποθήκευση αρχείων καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο
  • δημιουργία παρουσιάσεων

 

 

 

 

ilboard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *