Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 11.5 του TEST4U

η infolearn κυκλοφόρησε την νέα έκδοση 11.5 του TEST4U για το βασικό επίπεδο και για το επίπεδο Expert.

Στο βασικό επίπεδο προσθέσαμε ερωτήσεις στην ύλη της acta και της keycert στο MS-Office 2003 και 2007και στο MS-Outlook 2003 και 2007.

Στο επίπεδο Expert προσθέσαμε ερωτήσεις στην ύλη του EcdlExpertv2.   

Αναλυτικά το πλήθος των ερωτήσεων της νέας έκδοσης:

 

49ερωτήσεις στο επίπεδο Expert
16  
ερωτήσεις Acta και Key-cert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *