Συμμετοχή στην παρουσίαση του φορέα Key-cert

Το TEST4U το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη δημιουργία του φορέα Key-cert συμμετέχει στην παρουσίαση του φορέα στην Θεσσαλονίκη στις 5 Νοεμβρίου 2006IMAGE_00138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *