TEST4U – KEEP CALM

TEST4U_KEEP_CALM

Δεκέμβριος 2003

Πρώτη εσωτερική έκδοση του TEST4U για χρήση από τους μαθητές της Infolearn είναι γεγονός.
Η κωδική ονομασία του προγράμματος είναι «ILates».

Μάρτιος 2004

Επίσημη κυκλοφορία στην Ελλάδα με όνομα TEST4U και λογότυπο την παρακάτω εικόνα.

TEST4U logo

 

Η πρώτη εικόνα που έβλεπαν οι μαθητές όταν ξεκινούσαν το TEST4U.

TEST4U screenshot

Continue reading “TEST4U – KEEP CALM”

LEARNTEC 2014. TEST4U – A new software providing preparation tests for certification examinations and advanced personnel evaluation tests

We are very pleased to invite you to the LEARNTEC 2014 International Trade Fair. In addition we would like to take the opportunity to inform you about the application TEST4U, which is offered by our company.

If you wish to attend a more detailed presentation of this application, we will be happy to welcome you to the stand B70 of the LEARNTEC 2014 International Trade Fair, which will take place in Karlsruhe between 4 and 6 February 2014.

182x200Find out the reason why more than 1.000 schools and more than 700.000 students have trusted TEST4U !

What is TEST4U?

TEST4U is an automated test which cooperates with the actual applications instead of flash simulation and can be used to:

 • prepare the students for certification examinations (e.g. ecdl)
 • train and assess employees

How does it work? 

TEST4U presents a question to the student and then it evaluates the student’s answer. If the answer is correct, TEST4U moves on to the next question otherwise it shows a video clip with the correct answer.

For instance, at the actual Word application the student is asked to insert a photo in the open document at the right of the text.

TEST4U provides questions which demand multiple actions at many applications successively (e.g. create a chart at the actual Excel application, copy the chart to the actual Word application and send via e-mail the attached Word document.

In the case of HTML, CSS, JavaScript, PHP or MySQL the student is asked to develop and correct code and not just submit answers to multiple choice questions.

Which applications are supported?

Windows XP, Vista, 7, 8 • MS-Office, OpenOffice, LibreOffice • Word, Excel, PowerPoint, Access (basic & advanced level) • Internet Explorer, Outlook • Autocad (2D & 3D) • Joomla!, VirtueMart, Joom!Fish • HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Infolearn profile

Infolearn has been developing and promoting educational software and integrated certification systems.

It was founded in the city of Thessaloniki in 2003 and since then it has marked its place as high quality educational software developer.

Trusted by

 1. 700 000 Students
 2. 1000 Institutions
 3. Infolearn has already contributed to the creation of 2 out of 9 certification bodies, which provide computer license certifications, recognized by the Greek state: DIPLOMA in 2009 and Key-cert in 2006.

TEST4U advantages

 • More than 6000 questions
 • More than 27 applications
 • A solution video for every question
 • 100% real applications,
 • not flash simulations
 • Automated correction
 • Open Source Applications
 • Delivered more than
 • 7.000.000.000 Questions
 • 11 years of experience
 • Scenario and interapplicational questions
 • Instructor evaluation
 • Automated correction
 • Statistics illustrating student progress
 • Medals for the best students
 • No need of administrator rights
 • TEST4U records the student’s
 • performance both in detail and aggregated so that you can be informed for their progress individually and in relation to the rest of the class.
 • The questions of each application are
 • categorized for targeted training (e.g. at Word: “Paragraph Formatting”, “Tables” etc). TEST4U allows you to create your own set of questions from the existing ones (e.g. you can create a set of questions for the evaluation of the Secretariat’s skills).
 • You can enrich TEST4U with your
 • own questions (available types of questions: multiple choice questions, text input questions, matching questions).

Η πρώτη εξέταση σε LibreOffice έγινε στην Ελλάδα

Το TEST4U, όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, χρησιμοποιήθηκε από δύο αναγνωρισμένους φορείς (DIPLOMA, Key-cert)  ως βάση για τα εξεταστικά τους συστήματα.

Ειδικά για τον φορέα DIPLOMA προσαρμόσαμε το εξεταστικό του σύστημα έτσι ώστε να υποστηρίζει και ανοικτό λογισμικό όπως το LibreOffice και το OpenOffice.

ο Φορέας DIPLOMA πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωσή του:

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

ο αναγνωρισμένος φορέας DIPLOMA
για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί.

 

Στις 10 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απ’ όσο γνωρίζουμε και στον κόσμο, εξέταση στο ανοικτό λογισμικό LibreOffice η οποία οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για την απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού DIPLOMA BUSINESS OFFICE του φορέα DIPLOMA εξετάστηκαν στο ανοικτό λογισμικό LibreOffice.

DIPLOMA_LibreOffice

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πιστοποιημένο  Εξεταστικό Κέντρο LITERAE (Θεσσαλονίκη, Καρακάση 14)  του φορέα DIPLOMA.

Ο φορέας DIPLOMA είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο Φορέας ο οποίος διενεργεί εξετάσεις σε ανοικτά λογισμικά (LibreOffice και OpenOffice).

Το πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε τρεις ενότητες ταυτόχρονα (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί ολοκληρωμένα έγγραφα και όχι να απαντά μηχανικά σε μεμονωμένες ερωτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

DIPLOMA_LibreOffice_first_examination

 

Οι υποψήφιες 🙂

DIPLOMA-LibreOffice-Exams

 

Από δεξιά προς τα αριστερά: κ. Σοφία Τόλη, Υπεύθυνη του Εξεταστικού Κέντρου LITERAE, ο κ. Στέλιος Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος του φορέα DIPLOMA, η κ. Δέσποινα Ελοβάρη, Επιτηρήτρια του φορέα DIPLOMA και ο κ. Παντελή Τοπτσής, Τεχνικός Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου LITERAE.

 

Φωτογραφίες από το Εξεταστικό Κέντρο και από τις εξετάσεις μπορείτε να δείτε στο blog του φορέα DIPLOMA καθώς και στην σελίδα του στο facebook

 

Νέοι εκπαιδευτικοί ορίζοντες

με αυτό το μήνυμα σας ενημερώνουμε για την λειτουργία της
πλατφόρμας
εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης

www.test4u.eu

η οποία σας προσφέρει
νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες.

Σε αυτούς τους καιρούς θα πρέπει να προσφέρουμε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Η ιστορία με το word, excel και internet έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο της, τουλάχιστον με την μορφή που την προσφέραμε τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι σαφές, θεωρώ, σχεδόν σε όλους μας. Γράφω σχεδόν σε όλους μας, διότι κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν να “πουλήσουν” word, excel και internet με μια τακτική παρωχημένη και αναποτελεσματική πλέον (μειώνοντας δηλαδή τις τιμές). Μου θυμίζουν το Κράτος το οποίο κόβει μισθούς και συντάξεις θεωρώντας οτι έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη. Την τακτική που θα ακολουθήσουμε σχετικά με το word, excel και internet θα σας την ανακοινώσουμε σύντομα.

τι είναι το test4u.eu

Το test4u.eu είναι μια πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης για τα παρακάτω αντικείμενα:

test4u.eu.applications

 

 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με τη βοήθεια του νέου μας εργαλείου  μπορείτε να μάθετε να προγραμματίζετε, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.

Είναι το πρώτο παγκοσμίως, απ’ όσο γνωρίζουμε, εργαλείο το οποίο λειτουργεί μέσω web και για τις πέντε εφαρμογές.

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό  περιβάλλον.

test4u-html

 

ΤΕΣΤ

Εννοείται οτι προσφέρουμε in-ates ερωτήσεις και για τα πέντε αντικείμενα. Έτσι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει αλλά και να διορθώσει κώδικα. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εξεταστικό περιβάλλον του νέου εργαλείου.

javascript-test4u.eu

 

 

TEST4U – Neue Lernsoftware für die Zertifizierungsprüfungen und zur Bewertung des Personals

durch diese E-Mail wollen wir Ihnen die Lernsoftware TEST4U vorstellen.

en-de-frontpage-18-1-2013

 

Was TEST4U ist

TEST4U ist ein automatisierter Test, der auf die eigentlichen Anwendungen und nicht in Flash Simulations-Modus läuft und kann wie folgt eingesetzt werden:

 


zur Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen (z.B. ecdl)

zum Training und zur Bewertung von Personal 

Wie funktioniert er

TEST4U stellt dem Schüler eine Frage und gleich danach folgt die Bewertung seiner Antwort.  Ist die Antwort richtig, dann wird die nächste Frage gestellt, ist die Antwort falsch, dann wird ein Video mit der Lösung angezeigt.

Beispielsweise wird dem Schüler in der eigentlichen Word-Anwendung ein Dokument angezeigt und ihm wird die Aufgabe gestellt ein Foto oben rechts zu importieren.

Es werden auch Fragen, bei denen der Schüler viele Aktionen in einer Anzahl von Anwendungen sukzessiv  ausführen soll, wie z.B. das Erstellen einer Grafik im eigentlichen Excel-Programm, sein Kopieren im eigentlichen Word-Programm und das Senden des Word-Dokumentes als E-Mail-Anhang.

 

In Fällen wie das vom HTML, CSS, JavaScript, PHP oder MySQL wird dem Schüler die Aufgabe gestellt, einen Code zu schreiben bzw. zu korrigieren und nicht nur auf Multiple-Choice-Fragen zu antworten.

Welche Anwendungen werden unterstützt? 

Windows XP, Vista, 7
MS-Office, OpenOffice, LibreOffice
Word, Excel, PowerPoint, Access (Anfänger und Fortgeschrittene)
Internet Explorer, Outlook
Autocad (2D & 3D)
Joomla!, VirtueMart, JoomFish
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Andere Merkmale


Sie können Schüler importieren und neue Kurse erstellen

Die Leistungen der Schüler können sowohl einzeln als auch gruppiert registriert werden, damit Sie über ihren individuellen Fortschritt wie auch über ihren Fortschritt im Vergleich zu den anderen Schülern des gleichen Kurses informiert werden 


Die Fragen bei jeder Anwendung lassen sich in Subkategorien erscheinen, damit es gezielt geübt werden kann (beispielsweise in Word: “Absatzformatierung”, “Tabellen” u.s.w.)

TEST4U stellt dem Schüler eine Frage und gleich danach folgt die Bewertung seiner Antwort.  Ist die Antwort richtig, dann wird die nächste Frage gestellt, ist die Antwort falsch, dann wird ein Video mit der Lösung angezeigt 


Sie können Ihre eigenen Fragensets von den schon vorhandenen Fragen erstellen; Sie können z.B. einen Fragenset speziell für das Sekretariatspersonal erstellen

Sie haben die Möglichkeit TEST4U mit Ihren eigenen Fragen zu bereichern (folgende Fragentypen werden angeboten: Multiple-Choice-Fragen, Texteingabefragen, Zuordnungsfragen) 


Der Schüler hat die Möglichkeit in allen, in beliebigen oder nur in diejenigen Fragen zu üben, auf die er inkorrekt geantwortet hat

Durch SMS-Zusendung können Sie Ihre früheren Schüler über neue Seminare informieren, Ihnen Glückwünsche senden oder etwas mitteilen 

Printscreen

Im Folgenden werden einige Bildaufnahmen (printscreen) von TEST4U angezeigt

test4u-screenshots

 

Zahlen

TEST4U:

erschien im Jahr 2003

 

gilt als das erste in Griechenland erschienene Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfungen

 

mehr als 1000 Informatikschulen haben ihm für die Vorbereitung ihrer Schüler getraut

ist von ungefähr 700.000 Schülern benutzt worden

 

mehr als 7.000.000.000 Fragen sind an die Schülerbildschirme angezeigt worden

 

Besuchen Sie uns auf der LEARNTEC

Infolearn präsentiert TEST4U auf LEARNTEC, im Rahmen der größten E-learning-Ausstellung, die vom 29 bis zum 31 Januar 2013 in Karlsruhe stattfindet.
Falls Sie uns besuchen wollen, senden wir Ihnen gerne gratis elektronische Einladungen.

 

Wer Infolearn ist

Infolearn ist in den Entwicklungs- und Förderungsbranchen von Lernsoftware-Anwendungen und ganzheitlichen Zertifizierungssystemen tätig.
Gegründet war die Firma im Jahre 2003 in Thessaloniki, wo sie auch seit dieser Zeit tätig ist.

 

 

TEST4U: νέα τρίγλωσση online πλατφόρμα με νέα αντικείμενα και εργαλεία συνεργασίας

με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

1) για την online πλατφόρμα εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού test4u.eu

2) για την Αγγλική και Γερμανική έκδοση του TEST4U

3) για το νέο εργαλείο εκμάθησης προγραμματισμούσε HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

4) για την δυνατότητα χρησιμοποίησης του TEST4U στο δικό σας πρόγραμμα e-learning

 

en-de-frontpage-18-1-2013

Η infolearnθα παρουσιάσει την νέα online πλατφόρμα,τις δύο νέες εκδόσεις καθώς και το προγραμματιστικό ερ γαλείο, στην LEARNTEC, την μεγαλύτερη έκθεση e-learning η οποία θα διεξαχθεί στην Καρλσρούη, 29-31.1.2013.

Μέσω της νέας online πλατφόρμας και του διαχειριστικού συστήματος που την συνοδεύει,  έχετε την δυνατότητα να προσφέρετε υπηρεσίες εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού με σκοπό να:


μετατρέψτε την εταιρία

                σε οργανισμό που μαθαίνει

 

Η πλατφόρμα διατίθεται σε τρεις (3) γλώσσες όπως και οι περισσότερες εφαρμογές.

HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Με τη βοήθεια του νέου μας εργαλείου  μπορείτε να μάθετε να προγραμματίζετε, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.


Είναι το πρώτο παγκοσμίως
, απ’ όσο γνωρίζουμε, εργαλείο το οποίο λειτουργεί μέσω web και για τις πέντε εφαρμογές.

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό  περιβάλλον.

test4u-html

 

Εννοείται οτι προσφέρουμε in-ates ερωτήσεις και για τα πέντε αντικείμενα. Έτσι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει αλλά και να διορθώσει κώδικα. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εξεταστικό περιβάλλον του νέου εργαλείου.

javascript-test4u.eu

TEST4U API, ActiveX, Command Line

 Για τους πελάτες σας οι οποίοι εκπαιδεύονται μέσα από το δικό σας e-learning,η infolearnσας δίνει την δυνατότητα πρώτα να εξασκούνται στις ερωτήσεις του TEST4U και στη συνέχεια το TEST4Uνα επιστρέφει στατιστικά στοιχεία στον δικό σας δικτυακό τόπο. 

Αυτό είναι εφικτό μέσω του API, του ActiveXκαι του Command Line που δημιουργήσαμε.  

 

Ξεκινήστε το δικό σας On-Line Φροντιστήριο: virtualclass.gr

με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

1) για την λειτουργία της πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης virtualclass με την οποία αποκτάτε το δικό σας online φροντιστήριο καθώς και

2) για τον δικτυακό τόπο virtualclass.gr μέσω του οποίου μπορείτε να προσφέρετε τις εκπαιδευτικές σας υπηρεσίες σε μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα.

 

Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση

Με την πλατφόρμα virtualclass.gr έχετε μια σοβαρή διαδικτυακή παρουσία και μπορείτε να προσφέρετε επαγγελματικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, και γιατί όχι και του κόσμου, από το σπίτι σας, με κόστος που δεν περιμένατε.

 

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το περιβάλλον της εφαρμογής.
Μεταξύ άλλων μπορείτε να δείτε:

  την καθηγήτρια και δύο (2) μαθητές (ανώτατο όριο οι 20 μαθητές) οι οποίοι επικοινωνούν με video και με ήχο
το εκπαιδευτικό υλικό που ανέβασε η καθηγήτρια
το
chat room μέσω του οποίου είναι δυνατή η επικοινωνία με τη βοήθεια κειμένου

infolearn_elearning_platform

 

ΔΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

virtualclass-start

Στην επόμενη εικόνα εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του online φροντιστηρίου σας.

Αριστερά εμφανίζονται τα διαθέσιμα μαθήματα και δεξιά πληροφορίες για το κάποιο μάθημα.

moodle

Με την πλατφόρμα virtualclass αποκτάται το δικό σας online φροντιστήριο ασφαλώς με το όνομα της επιλογής σας π.χ. το www.e-class.gr

Στο δικό σας online φροντιστήριο μπορείτε:

 

 1. να έχετε μια σοβαρή παρουσία στον διαδίκτυο
 2. να ανεβάσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό
 3. να δημιουργήσετε τα δικά σας μαθήματα
 4. να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως μολύβι, μαρκαδόρος, γομολάστιχα κ.λπ. στον ηλεκτρονικό πίνακα 
 5. να έχετε τους δικούς σας μαθητές για κάθε τάξη
 6. να δημιουργείτε τα δικά σας quiz για κάθε μάθημα ξεχωριστά
 7. να απευθυνθείτε σε μαθητές απ’ όλο τον κόσμο
 8. να σας βλέπουν σε βίντεο οι μαθητές σας
 9. να βλέπετε σε βίντεο τους μαθητές σας
 10. να χρησιμοποιείτε το chat για συνομιλία
 11. να δείξετε την οθόνη σας στους μαθητές σας (desktop sharing)
 12. λειτουργεί με μια απλή σύνδεση ADSL και ένα σετ μικρόφωνου και ηχείων

 

DIPLOMA 1click JOOMLA!

εγκαταστήστε το JOOMLA! με 1 click στους Η/Υ των μαθητών σας

ΔΩΡΕΑΝ

Αρκετοί συνάδελφοί σας, στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στο JOOMLA!, αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με την εγκατάστασή του.
Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, το οποίο διεξήχθη στη Φλώρινα, παρουσιάσαμε το εργαλείο
DIPLOMA 1clickJOOMLA!  το οποίο εγκαθιστά με ένα κλικ όλα τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή του μαθητή (ή στον server).

 main-screenshot

Με το DIPLOMA 1clickJOOMLA!:

·         κερδίζετε χρόνο διότι η εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων αρχείων γίνεται με 1click.
Δεν πρέπει δηλαδή να εγκαταστήσετε χειροκίνητα στον υπολογιστή κάθε μαθητή τα απαιτούμενα αρχεία (Joomla!, Apache, MySQL, PHP).
Αν θέλετε μπορείτε να εγκαταστήσετ ε το DIPLOMA 1clickJOOMLA! στον server του σχολείου.

·         εξατομικευμένες εγκαταστάσεις
Κάθε μαθητής έχει, στον υπολογιστή του, την δική του εγκατάσταση
JOOMLA! οπότε, ως διαχειριστής, μπορεί να ανανεώνει και να εμπλουτίζει το ΔΙΚΟ του JOOMLA! χωρίς να επηρεάζει τις εγκαταστάσεις JOOMLA! των συμμαθητών του.
Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το
DIPLOMA 1clickJOOMLA! στον server του σχολείου οπότε όλοι οι μαθητές θασυνδέονται στον server,εννοείται ο καθένας στο δικό του JOOMLA! ως διαχειριστής.

·         εκπαιδεύετε άφοβα τους μαθητές σας
Οι μαθητές σας εκπαιδεύονται και εξασκούνται στο προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου. Έτσι, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα όλων των μαθητών.

·         εγκαθίσταται το VirtueMart για την δημιουργία eshop
Μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σας πως να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα e-shop.

·         εγκαθίσταται και το Joom!Fish για την δημιουργία πολυγλωσσικών e-shop
Μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σας πως να προσθέτουν και άλλες γλώσσες σε ένα e-shop.

·         εκτός από την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του Joomla! σας προσφέρουμε και μια σειρά από παιχνίδια μέσω των οποίων οι μικρότεροι μαθητές θα εξοικειωθούν με το ποντίκι και με το πληκτρολόγιο.

 

·         το DIPLOMA 1clickJOOMLA! προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

τι εγκαθίσταται με το DIPLOMA 1click JOOMLA!; 

Με το DIPLOMA 1clickJOOMLA! εγκαθίστανται αυτόματα τα παρακάτω δωρεάν λογισμικά:

·         JOOMLA! 1.5

·         VirtueMart

·         Joom!Fish

·         Apache

·         MySQL

·         PHP

logos

download της εφαρμογής DIPLOMA 1clickJOOMLA!; 

Το DIPLOMA 1clickJOOMLA! διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από την παρακάτω διεύθυνση: www.infolearn.com.gr/ready4school.php

 

 

DIPLOMA BUSINESS OFFICE

Το TEST4U χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την δημιουργία του πρωτοποριακού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού DIPLOMA BUSINESS OFFICE του φορέα DIPLOMA.

Διαβάστε την ανακοίνωση του φορέα DIPLOMA.

Αγαπητοί συνεργάτες,


ο φορέας DIPLOMAπρωτοπορεί για άλλη μια φορά και σας παρουσιάζει

το νέο πιστοποιητικό
DIPLOMA BUSINESS OFFICE

με  ερωτήσεις
σεναριακές και αντίληψης

και αναγνώριση
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.)

 


Το νέο πιστοποιητικό
DIPLOMA BUSINESS OFFICE
εξετάζει τις επτά (7) ενότητες
σε βασικό επίπεδο στην ύλη του Ο.Ε.Ε.Κ.

Αυτό θα μου πείτε το προσφέρουν και άλλα πιστοποιητικά.
Ο φορέας
DIPLOMA όμως είναι διαφορετικός.

Είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος εξετάζει
ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
τις ενότητες που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.
δηλαδή τις ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.

  

Ο φορέαςDIPLOMA κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους
στις τρεις ενότητες σε μια ώρα,
καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.)

Ο υποψήφιος έχει μια ώρα στη διάθεσή του για να απαντήσει σε 24 ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν
την εξεταστέα ύλη των τριών ενοτήτων.

Για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) ενότητες οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ανά ενότητα.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το νέο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICEχρησιμοποιεί τέσσερις (4) τύπους ερωτήσεων για να αποτυπώσει το πραγματικό επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου.

Οι περισσότεροι είστε εξοικειωμένοι με ερωτήσεις τύπου
πολλαπλών επιλογών και in-ates.
Εμείς δημιουργήσαμε δύο (2) νέους τύπους ερωτήσεων.
Τις σεναριακές και της αντίληψης.

 

ερωτήσεις αντίληψης

 Στην οθόνη εμφανίζονται δύο πίνακες και ο υποψήφιος θα πρέπει να τροποποιήσει τον πρώτο ούτως ώστε να μοιάζει με τον δεύτερο.

DIPLOMA_BUSINESS_OFFICE_2

DIPLOMA_BUSINESS_OFFICE_1

σεναριακές ερωτήσεις

Ο υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα έγγραφο στο word και ένα βιβλίο εργασίας στο excel και στη συνέχεια να τα εισάγει ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ή

να ταξινομήσει δεδομένα σε βιβλίο εργασίας στο excel, να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, στη συνέχεια να το ορίσει ως αρχείο προέλευσης δεδομένων στο word και να εισάγει κάποιο πεδίο για να ολοκληρώσει την συγχώνευση αλληλογραφίας.

εφαρμογές

Στο πιστοποιητικό DIPLOMA BUSINESS OFFICE ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί σε Microsoft Office, σε OpenOffice και σε LibreOffice. Η εξέταση σε OpenOffice και σε LibreOffice είναι άλλη μια πρωτιά για τον φορέα DIPLOMA.

Έχετε λοιπόν την δυνατότητα όχι μόνο να εκπαιδεύσετε τους μαθητές σας σε εφαρμογές ανοικτού λογισμικού το οποίο διατείθεται δωρεάν αλλά και να τους προσφέρετε και αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Διαδραστικοί πίνακες και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

με αυτό τo μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την νέα έκδοση του TEST4U 11.6.

Η νέα έκδοση του TEST4U περιέχει 178 ερωτήσεις και καλύπτει την ύλη του νέου πιστοποιητικού του αναγνωρισμένου φορέα DIPLOMA για τους Διαδραστικούς Πίνακες και την Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού.ilboardilboard

 

Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα

ilboard

Για την όσο το δυνατόν πιο πιστή εξεταστική εμπειρία δημιουργήσαμε ειδικό λογισμικό για Διαδραστικούς Πϊνακες το οποίο λειτουργεί σε όλους τους τύπους διαδραστικών πινάκων και το οποίο παρέχει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία όπως μπορείτε να δείτε και στην παραπάνω εικόνα.

Έτσι, ο υποψήφιος εξασκείται:

στον χειρισμό των εργαλείων του Διαδραστικού Πίνακα για να δημιουργεί μαθήματα αλλά και

στο να χρησιμοποιεί αυτά τα μαθήματα μέσα στην τάξη

 

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

hotpotatoescamtasiawinklogo

Όσον αφορά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ο υποψήφιος εξασκείται: 

στην δημιουργία quiz με τηνδωρεάν εφαρμογή Hot Potatoes καθώς και
στην δημιουργία βίντεο-μαθήματα με το camtasia studio ή με το δωρεάν εργαλείο wink.


Εννοείται οτι θεωρούνται ως δεδομένες οι παρακάτω γνώσεις σε βασικό πάντα επίπεδο:

 • χειρισμού φακέλων και αρχείων κειμένου, ήχου, βίντεο, φωτογραφιών καθώς και η εγκατάσταση εφαρμογών
 • μέσα αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα και projector
 • πλοήγηση, αναζήτηση και αποθήκευση αρχείων καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο
 • δημιουργία παρουσιάσεων

 

 

 

 

ilboard