70143

Το Joomla! δίνει την δυνατότητα μαζικής αποστολής e-mail μόνο προς την ομάδα χρηστών Υπερδιαχειριστές.