70138

Από προεπιλογή, η ιδιότητα ενός νέου χρήστη είναι τύπου

70139

Ένας χρήστης, για να δημοσιεύσει μόνος του ένα άρθρο στην αρχική σελίδα θα πρέπει να είναι

70140

Ένας Συντάκτης μπορεί να δημοσιεύσει ένα άρθρο στην κεντρική σελίδα.

70141

Ένας Συντάκτης μπορεί να επεξεργαστεί μόνο το δικό του άρθρο.

70142

Ένας Εκδότης μπορεί να επεξεργαστεί μόνο το δικό του άρθρο.

70153

Εάν δημιουργήσουμε έναν Υπερδιαχειριστή δεν έχουμε την δυνατότητα να τον σβήσουμε.

70154

Εάν διαγράψουμε έναν Συντάκτη, όλα τα άρθρα που έχει γράψει διαγράφονται αυτόματα.