70136

Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ανεβάσουμε φωτογραφίες στον server.

70137

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε μια φωτογραφία εάν την έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποιο άρθρο.